i.Kerg - dokumenty

Niekiedy zachodzi potrzeba ponownego wygenerowania wcześniej przygotowanych przez i.KERG materiałów do pobrania przez wykonawcę.
Przykładem takiej konieczności mogą być zmiany co do treści wydawanego dokumentu (wiadomo, że na obszarze zgłoszenia dokonywane były duże zmiany pod względem treści mapy) lub zmianie konfiguracji systemu np. zwiększenie bufora wydawanych danych lub zmiany konfiguracji co do treści wydawanego materiału lub raportu.


Jednym ze sposobów ponownego wygenerowania materiałów jest funkcjonalność dostępna w module GEO-INFO Ośrodek. Po zalogowaniu na operatora z prawami administracyjnymi otwieramy właściwy KERG i przechodzimy na zakładkę Materiały. Dla nowo generowanego materiału należy zmienić status. Zmiana statusu np. z 'Gotowego na pobranie' na 'Oczekujący na automatyczne przygotowanie' następuje poprzez dwuklik na materiale z listy lub naciśnięcie klawisza modyfikuj

 

 

 

Następnie należy rozwinąć klawisz Generuj materiały i zmienić na Generuj eksporty teraz.

 

Pojawi się okno z komunikatem. Odpowiedź twierdząca wygeneruje ponownie wszystkie materiały. Odpowiedź przecząca tylko ten zaznaczony na liście materiałów.

 

 

Inny sposób ponownego wygenerowania wcześniej przygotowanych materiałów dostępny jest po zalogowaniu przez wykonawcę do modułu GEO-INFO i.KERG. Wykonawca powinien otworzyć przedmiotową robotę i przejść do zakładki Materiały. Będzie miał w niej dostępny klawisz 'Przygotuj ponownie'. Użycie tego klawisza spowoduje ponowne wygenerowanie materiałów.