'Dowolne opisy' na mapie autogenerowanej

O funkcji 'Wstaw dowolne opisy tylko na mapie' chciałbym dzisiaj napisać z dwóch powodów:
1.    W ostatnim wydaniu Nowości 13.3.0.0 dla modułu GEO-INFO Mapa funkcja ta została zmodyfikowana i udostępniona w środowisku mapy autogenerowanej.
2.    Omawiana funkcja powinna być bardziej popularna w stosowaniu niż aktualnie jest.
Szczególna atrakcyjność tej funkcji polega na tym, że umożliwia umieszczanie na mapie Opisów obiektów w dowolnie ustalonej (zdefiniowanej) przez użytkownika postaci.

Standardowa prezentacja treści mapy zawiera Opisy obiektów wynikające z domyślnych ustawień w metadanych modułu GEO-INFO Mapa (patrz funkcja: Pliki/Konfiguracja obiektów/Konfiguruj obiekty). Domyślne ustawienia z kolei wynikają z wymagań Instrukcji technicznych i/oraz/lub z własnych ustawień użytkownika posiadającego uprawnienia Administratora. Natomiast funkcja 'Dowolne opisy' nie ma żadnych ograniczeń związanych z uprawnieniami i umożliwia stworzenie wielu bardzo przydatnych konfiguracji standardów opisów każdemu operatorowi.
Tutaj podam jeden przykład z praktycznie nieskończonej ilości wariantów, dla których można tę funkcję wykorzystać.


Przy wprowadzaniu danych do systemu jedną z najbardziej popularnych jest metoda 'wsadowa' punktów z pomiaru biegunowego. Najczęściej jest to plik zawierający minimalnie dane w formacie: Nr punktu, Współrzędna X, Współrzędna Y. 'Nr punktu' to numer pikiety terenowej nadany automatycznie przez rejestrator lub utworzony w dowolnym programie obliczającym współrzędne z danych terenowych. Jako, że niestety do ODGiK najczęściej trafiają dane 'surowe', a nie przetworzone, zdefiniowane już przez Wykonawcę obiekty (np. utworzone w module GEO-INFO Delta), pracownik Ośrodka musi po zaimportowaniu tych punktów uwikłać (połączyć je) je w obiekty złożone takie jak działki, budynki, klasoużytki, przewody uzbrojenia itd. Dużym ułatwieniem przy tej pracy jest widoczny 'Nr punktu', a dokładnie Numer pikiety znajdujący się także na szkicu polowym.
Domyślnie na mapie w SIP GEO-INFO wyświetlają się Opisy wynikające z ustawień w metadanych i najczęściej nie są to właśnie te Numery pikiet, które w bazie danych zapisywane są w atrybucie 'Numer inny' obiektu.


Korzystając z funkcji 'Redakcja/Wstaw dowolne opisy tylko na mapie' operator na bieżąco może sobie te numery wyświetlić - aktualnie, także na mapie autogenerowanej.
Dokładny opis funkcji znajduje się w Podręczniku Użytkownika SIP GEO-INFO 6 Mapa, Rozdział Redakcja mapy. Kluczowym elementem definicji 'dowolnego opisu' jest wartość pola 'Format opisu'. Dla opisywanego przykładu jest to wartość 'NRI'. Definiowanie treści tego pola opisano także w Podręczniku Użytkownika SIP GEO-INFO 6 Konfigurator obiektów, Rozdział Format opisu.
Funkcja 'Dowolne opisy' umożliwia umieszczanie na mapie nie tylko opisy zawierające wartości atrybutów rekordu obiektu, ale także własne teksty oraz wartości atrybutów z opisowej bazy danych EGB - moduł GEO-INFO Integra. Np. można na działkach umieścić nazwisko właściciela lub/i powierzchnię ewidencyjną.
I jeszcze jedna istotna uwaga. Nie ma znaczenia, jakie i ile obiektów wybrano uruchamiając tę funkcję, na mapie wyświetlą się Opisy dla wszystkich obiektów, które posiadają atrybut (i oczywiście jego wartość w bazie danych - nie są puste) zgodny z atrybutem (atrybutami) umieszczonymi w polu 'Format opisu'.


Przykład dla wyświetlania na mapie wartości atrybutu 'NRI - Numer inny'


Aleksander Danielski