50-te wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO i 40-te wdrożenie GEO-INFO 6 i.Net

Z dniem 31.07.2013 r. po zakończeniu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim możemy już poinformować o 50-tym takim wdrożeniu w powiecie lub mieście na prawach powiatu.
Także w dniu 31.07.2013 r. zakończyło się już 40-te wdrożenie w powiecie lub mieście na prawach powiatu  aplikacji GEO-INFO 6 i.Net - specjalizowanego modułu przeznaczonego do prezentowania i udostępniania danych zasobu numerycznego w środowiskach Intranetu i Internetu.

Oprogramowanie umożliwia udostępnianie danych graficznych (mapa numeryczna, dokumenty rastrowe i ich wzajemne kombinacje) oraz dane geometryczne i opisowe (zintegrowane w jednym zasobie). Istnieje również możliwość przeglądania danych udostępnionych przez serwis WMS.

Wszystkich Klientów administracji samorządowej i rządowej posiadających moduły GEO INFO i zainteresowanych utworzeniem kompleksowego rozwiązania do prowadzenia i udostępniania danych zintegrowanego zasobu numerycznego, w którym wszystkie dane geometryczne i opisowe gromadzone są w jednej (lub w wielu), relacyjnej bazie danych zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży.