Nowości w GEO-INFO 6 Sigma w wersji 13.3.0

W Wersji 13.3.0 GEO-INFO 6 Sigma wprowadzono w słowniku opcję 'nazw unikalnych'.

Częstym przypadkiem są trudności w filtrowaniu danych, gdy jeden podmiot prawny występuje pod wieloma nazwami w ewidencji gruntów. Dzięki opcji nazw unikalnych użytkownik programu ma możliwość stworzenia wewnętrznej nazwy dla całej grupy podmiotów z ewidencji gruntów w celu późniejszego filtrowania.

Przykładowo dla 3 różnych nazw:

- Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie
- PKP S.A.
- PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

Użytkownik może wprowadzić wspólną nazwę w słowniku: PKP S.A. Dzięki takiemu rozwiązaniu poprzez filtr nazw unikalnych jest w stanie przefiltrować bazę i wyszukać działki, na których występują wszystkie trzy nazwy podmiotu, nie wykonując żadnej zmiany danych Sigmy lub tym bardziej danych ewidencyjnych.