Zobacz całość dokumentu w formacie PDF

Szanowni Państwo,

Zarówno użytkownicy jak i producenci systemów funkcjonujących w Państwowych Zasobach Geodezyjnych i Kartograficznych [PZGiK] muszą aktualnie sprostać bardzo dużemu i odpowiedzialnemu zadaniu wynikającemu ze zmiany prawa w konsekwencji kolejno pojawiających się nowych Rozporządzeń.


Firma Systherm Info włączyła się aktywnie w to zadanie poprzez uruchomienie procesu aktualizacji Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO [SIP GEO-INFO] implementując wymagania wynikające z nowych Rozporządzeń.
Niniejsze pismo ma na celu poinformowanie Państwa o przebiegu prac związanych z implementacją nowych Rozporządzeń oraz propozycją technologii realizacji zamówień na prace geodezyjne w okresie przejściowym pomiędzy zmianą dotychczasowych przepisów na nowe.
Ze względu na opóźniające się terminy wprowadzania nowych Rozporządzeń, konieczności kompleksowej ich implementacji, ze względu na powiązania topologiczne i relacje obiektów zawartych w bazach danych PZGiK działających w środowisku SIP GEO-INFO, proponujemy zaznajomić się z niżej opisanymi zagadnieniami.
PZGiK - aktualna sytuacja i działania modernizujące

I. Stan aktualny
W PZGiK korzystających z modułów SIP GEO-INFO można generalnie odróżnić dwa stany.
1.    Zintegrowany SIP GEO-INFO, zawierający wszystkie moduły do zarządzania i prowadzenia zasobu PZGiK oraz do udostępniania posiadanych zasobów przez Internet, a także do rejestrowania i obsługi zamówień na prace geodezyjne wraz z automatycznym przygotowaniem materiałów i współpracą w trybie on-line z wykonawcami prac geodezyjnych wykorzystującymi moduł GEO INFO Delta. System zintegrowany zapewnia kompletną integrację pomiędzy wszystkimi modułami dla zadań prowadzonych przez PZGiK
W skład zintegrowanego SIP GEO-INFO w PZGiK wchodzą moduły:

 • GEO-INFO Mapa - część geometryczna zasobu EGiB, pełna treść mapy zasadniczej, obiekty infrastruktury technicznej GESUT, obiekty projektowane ZUDP, część geometryczna obiektów zasobu dokumentacji PZGiK (operaty, szkice i inne dokumenty)
 • GEO-INFO Integra - część opisowa EGB i RCiWN
 • GEO-INFO Ośrodek - administrowanie dokumentacją geodezyjną, obsługa interesantów, rejestrowanie prac geodezyjnych, część opisowa ZUDP
 • GEO-INFO i.Net - udostępnianie zasobu baz danych PZGiK dla użytkowników zewnętrznych przez Internet
 • GEO-INFO i.Kerg - rejestracja przez Internet zgłoszeń prac geodezyjnych i automatyczne generowanie materiałów podstawowych
 • GEO-INFO i.Zamówienie - przyjmowanie i realizacja zamówienia przez Internet na wydruki map
 • GEO-INFO Delta - obiektowy program narzędziowy do realizacji prac geodezyjnych i współpracy z PZGiK w trybie on-line.
 • I inne...

2.    Stan niezintegrowany, gdzie w PZGiK funkcjonują pojedyncze moduły SIP GEO-INFO. Najczęściej są to moduły:

 • GEO-INFO Mapa - część geometryczna zasobu EGiB, pełna treść mapy zasadniczej, obiekty infrastruktury technicznej GESUT, obiekty projektowane ZUDP, część geometryczna obiektów zasobu dokumentacji PZGiK (operaty, szkice i inne dokumenty)
 • GEO-INFO Ośrodek - administrowanie dokumentacją geodezyjną, obsługa interesantów, rejestrowanie prac geodezyjnych, część opisowa ZUDP
 • GEO-INFO Delta - obiektowy program narzędziowy do realizacji prac geodezyjnych i współpracy z PZGiK w trybie on-line.

Oferta firmy Systherm Info jest stale otwarta dla wszystkich, którzy są gotowi uzupełnić aktualną konfigurację systemu do całkowicie zintegrowanego SIP GEO-INFO.