Nowości GEO-INFO Ośrodek

W ostatniej wersji GEO-INFO Ośrodek dodano nowy filtr na liście zamówień i liście KERG. Można go wywołać za pomocą ikony filtru z opisem P11 lub z menu pod prawym klawiszem wybierając 'Pokaż przeterminowane 11 dni'.

 

  • Filtr na liście KERG działa w następujący sposób: Pokaż KERGi, które nie mają dokumentu sprzedaży i nie mają ustawionej daty złożenia operatu oraz jest jedenasty dzień od daty przeterminowania
  • Filtr na zamówieniach działa w następujący sposób: Pokaż zamówienia, które nie mają dokumentu sprzedaży i jest jedenasty dzień od daty przeterminowania oraz dla zamówień typu KERG nie ma daty złożenia operatu.