GEO-INFO 6 Portal

30.01.2014 r. na GEOFORUM ukazała się informacja o uruchomieniu przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie własnego serwisu mapowego z bogatym zasobem i aktualnymi danymi.

Portal mapowy Olesna w dużej mierze powstał dzięki zaangażowaniu geodety powiatowego p. Mariusza Chlebowkiego, który we własnym zakresie pozyskał dane branżowe, zaprezentowane w Portalu.
Zapraszamy do zapoznania się z GEO-INFO 6 Portalem w Oleśnie.

http://geoforum.pl/?page=news&id=16810&link=swieze-dane-w-oleskim-geoportalu-&menu=46812,46820

Aplikacja służy do prezentowania danych przestrzennych z różnorodnych warstw tematycznych np. informacja o strukturze działek ewidencyjnych, mapa rolniczo glebowa, mapa stanu władania, rejony statystyczne, rejony spisowe, plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencja dróg, dane pochodzące z ewidencji miejscowości ulic i adresów, punkty użyteczności publicznej i inne informacje, jakie Państwo udostępnicie. Zakres publikowanych danych praktycznie jest nieograniczony i zależy tylko od posiadanych danych wektorowych, rastrowych lub danych w postaci WMS/WFS.

Wszystkich zainteresowanych uruchomieniem niewielkim kosztem w swoim Ośrodku analogicznego GEO INFO 6 Portalu prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.

Ośrodki, które byłyby zainteresowane uruchomieniem testowym swojego portalu, proszone są o skontaktowanie się z Działem wdrożeń i serwisu GEO-INFO w celu ustalenia szczegółów technicznych.