Od dnia 8 stycznia 2014 r. obowiązuje Państwa nowe Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szanowni Państwo,

Od dnia 8 stycznia 2014 r. obowiązuje Państwa nowe Rozporządzenie Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Od 8 stycznia firma SYSTHERM rozpocznie, sukcesywne wdrażanie nowego oprogramowania GEO-INFO 6 Ośrodek, zgodnie z ustalonym przez Dział Serwisowy harmonogramem wdrożeń. Zapraszamy do kontaktu z Działem Serwisowym, w celu ustalenia planu wdrożeń w Państwa Ośrodkach.


W chwili obecnej udostępniamy skrypt, który doda w programie GEO-INFO 6 Ośrodek,  listę nowych asortymentów do rejestracji prac geodezyjnych, wymaganych przez nowe Rozporządzenie. Zamieszczamy również instrukcję, pokazującą krok po kroku, jak uruchomić skrypt, skonfigurować listę nowych asortymentów oraz dezaktywować obecnie funkcjonujące asortymenty używane do rejestrowania robót geodezyjnych (KERG).

WAŻNE
Dnia 8 stycznia 2014 r., przed rozpoczęciem pracy w Ośrodku zalecamy, aby uruchomili Państwo koniecznie, jednorazowo dołączony do tej korespondencji skrypt i wykonali konfigurację, zgodnie z zamieszczoną poniżej instrukcją.
O ile to będzie możliwe zachęcamy, by zrobić to nieco wcześniej, już 7 stycznia 2014 r., zaraz po zakończeniu pracy w Państwa ODGiK.

Dzięki temu, do momentu wdrożenia w Państwa Ośrodku nowej wersji oprogramowania GEO-INFO 6 Ośrodek, będą mogli Państwo pracować wg starych zasad.

dodatkowo:

WAŻNE - dla Klientów korzystających z GEO-INFO 6 i.KERG
Prosimy, aby przed dniem 8 stycznia 2014 skontaktować się z serwisem aplikacji GEO-INFO 6 i.KERG firmy SYSTHERM, aby ustalić sposób konfiguracji materiałów automatycznie generowanych dla nowych asortymentów w Ośrodku.
Możliwe jest, w okresie przejściowym:
1. wprowadzenie tymczasowej, zaproponowanej przez SYSTHERM konfiguracji materiałów dla nowych asortymentów prac geodezyjnych
LUB
2. wstrzymanie, na pewien okres czasu, dostępu do aplikacji GEO-INFO 6 i.KERG, celem indywidualnej konfiguracji materiałów dla nowych asortymentów.

 


Pliki do pobrania:

InstalacjaIKonfiguracjaNowychAsortymentowWGEO-INFO6Osrodek.zip