Firma Systherm Info Sp. z o. o. otrzymała certyfikat ISO/IEC 27001:2005

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy że Firma Systherm Info Sp. z o. o. otrzymała certyfikat ISO/IEC 27001:2005 potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z deklaracją stosowania w zakresie: Projektowanie, produkcja oprogramowania, sprzedaż, wdrożenia modułów zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie Systemów Informacji Przestrzennej oraz dystrybucja zabezpieczenia systemów informatycznych. (Zobacz certyfikaty).

Niniejsza norma ISO odpowiada podstawowym założeniom Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
W celu zapoznania się ze skróconą polityką bezpieczeństwa prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży i Obsługi Klienta.