GEO-INFO i.Adres: Czy wiesz, że...

W aplikacji GEO-INFO 6 i.Adres podczas wprowadzania nowego punktu adresowego, w momencie wskazania położenia punktu na mapie, automatycznie zostaną pobrane identyfikatory działki i budynku, na których zostanie wstawiony punkt adresowy. Dodatkowo można wskazać kolejne działki i budynki, z którymi dany punkt adresowy ma zostać powiązany.