GEO-INFO Portal - rozszerzenie funkcjonalności

Dla klientów posiadających licencję na GEO-INFO Portal została dodana funkcjonalność umożliwiająca wyszukiwanie działek oraz adresów.

 

1. Wyszukiwanie działek

Wybranie ikony lupy w pasku zarządzania widokiem mapy spowoduje wyświetlenie okna wyszukiwania działek.Ryc. 1 Okno wyszukiwania działki.


W oknie można wybrać:

  • Gminę, w której znajduje się dana działka - poprzez wybranie z rozwijalnej listy
  • Obręb
  • Arkusz
  • Numer żądanej działki

Jeżeli w opcjach wyszukiwania zostanie wskazana jedynie gmina zostaną wyszukane wówczas wszystkie działki na terenie danej gminy.
Po wybraniu atrybutów dotyczących działki należy kliknąć przycisk 'Szukaj'.


2. Wyszukiwanie adresów

Ryc. 2 Okno wyszukiwania adresów.W oknie wyszukiwania adresów należy wskazać miejscowość - z rozwijalnej listy oraz interesujący Użytkownika adres, który ma zostać wyszukany. Po zatwierdzeniu wprowadzonych informacji nastąpi wyszukanie adresu.