Podgląd do mapy w GEO-INFO Sigma

Czy wiesz, że
W Geo-Info Sigma jest możliwość ustawienia podglądu do mapy. Funkcjonalność jest dostępna W Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadających Zintegrowany System GEO-INFO oraz w gminach po poprawnej konfiguracji eksportu z odpowiedniego ODGiK. Aby podejrzeć działkę na mapie ewidencyjnej należy z głównego menu okna działki wybrać opcję Mapa.