Scenariusze Pracy w GEO-INFO 6 Mapa

W Panelu Klienta w zakładce Dokumentacja w części Technologie Pracy umieszczono dokument ze Scenariuszami pracy w GEO-INFO Mapa wszystkich Użytkowników GEO-INFO 6 Mapa serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dokumentem w Panelu Klienta.