Wydawanie wypisów/wyrysów zawierających wybrane działki lub udziały z Jednostki Rejestrowej

Z ostatniej chwili:
Właśnie otrzymaliśmy stanowisko GUGIK'u zaprezentowane przez P. Urszulę Juszczak w sprawie wydawania wypisów/wyrysów zawierających wybrane działki lub udziały z Jednostki Rejestrowej.

Treść przytaczamy poniżej:
'Po konsultacji z P.W.Radzio wyjaśniam, że w obecnym stanie prawnym wypisy i wyrysy z rejestru gruntów są wydawane dla jednostki rejestrowej gruntów, która odpowiada co do zasady nieruchomości (w szczególnych przypadkach może to być część nieruchomości, jeżeli w odniesieniu do tej części jest ustanowione np. ograniczone prawo rzeczowe). Opłata jest ustalana za sporządzenie wypisu/wyrysu dla jednostki rozliczeniowej, jaką jest jednostka rejestrowa gruntów.'