Aktualizacje GEO-INFO dostępne w Panelu Klienta

Klienci posiadający wykupione subskrypcje (zawsze na czas określony) dla oprogramowania GEO-INFO, mają możliwość pobrania z Panelu Klienta aktualizacji zakupionego oprogramowania, w okresie obowiązywania swojej subskrypcji.

Aktualizacje modułów GEO-INFO ukazują się kwartalnie, z wyjątkiem modułu GEO-INFO Delta, którego aktualizacje ukazują się:

  • w przypadku planowanego wprowadzenia nowych funkcjonalności,
  • aby uzyskać kompatybilność z modułem GEO-INFO Mapa.

Klienci, którzy nie zakupili subskrypcji oraz Klienci, dla których okres subskrypcji wygasł, nie posiadają możliwości pobrania aktualizacji, do czasu wykupienia subskrypcji na okres bieżący.
W Panelu Klienta zawsze znajduje się tylko aktualizacja bieżąca.
Aktualizacje do wersji archiwalnych nie są dostępne.

Pobieranie kolejno udostępnianych kwartalnych aktualizacji leży bezpośrednio w interesie każdego z subskrybentów z osobna.
SYSTHERM INFO Sp. z o.o. nie udostępnia archiwalnych wersji i wydań oprogramowania.