Funkcje GI Sigma

W Geo-Info Sigma jest możliwość wprowadzania wartości dla grupy działek. Wprowadzeni odbywa się z poziomu okna działki. Należy w nim wybrać opcję Nieruchomość. Pojawi się wtedy okno Nieruchomość. W nim należy wypełnić pola: Oznaczenie (jest to opis jaki będzie widoczny na wydruku opłat dotyczących tej nieruchomości), Wartość oraz Działki, które obejmuje ta wartość wyceny/negocjacji/szacunku. W dolnej części okna użytkownik ma podgląd do informacji o władającym. Po dokonaniu wszystkich wpisów użytkownik zamyka okno dialogowe Nieruchomości.