Nowy szablon do zakładania ewidencji budynków

Na stronie internetowej udostępniony został nowy szablon-arkusz służący do zakładania ewidencji budynków do GEO-INFO 6 Integra.
Nowy arkusz zawiera wszystkie dostępne obecnie atrybuty budynków, które zostały ostatnio dodane do metody arkuszowej, tj. klasa PKOB, Status budynku, Funkcja główna i Funkcje inne.
Zmienił się też przykładowy plik z parametrami do konfiguracji importu budynków z powyższego arkusza.?

Ponadto dołączamy nowy zip do zastąpienia dotychczasowego, który jest pod adresem:
http://geo-info.pl/wsparcie-uzytkownika/download/zakl-ewidencji-met-arkuszowa