GEO-INFO i.Adres: Czy wiesz, że...

Aplikacja GEO-INFO 6 i.Adres zainstalowana się w urzędzie gminnym lub miejskim może być zintegrowana z GEO-INFO 6 Mapa zainstalowaną w urzędzie na szczeblu powiatu. Po zakończeniu zmiany i wygenerowaniu zawiadomienia aplikacja GI i.Adres może automatycznie wysyłać informacje dotyczące punktu adresowego jak i dokumentu, niezbędne do wprowadzenia zmiany w GEO-INFO 6 Mapa.

Obiekty oczekujące na wprowadzenie znajdują się w buforze do momentu, w którym operator GI Mapy je zatwierdzi. Wysyłanie punktów może też odbyć się na żądanie w dowolnym momencie, po użyciu przycisku 'Wyślij' znajdującego się pod atrybutami danego punktu adresowego.