Spotkanie w Bytomiu

W dniu 24 czerwca w Bytomiu odbyło się spotkanie pt. OPROGRAMOWANIE DO KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ORAZ  JEGO FUNKCJONALNOŚĆ W ŚWIETLE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, w którym wzięli udział przedstawiciele Śląskiej i Opolskiej Wojewódzkiej  Inspekcji Nadzoru  Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z zaproszonymi gośćmi.

Dla Wszystkich zainteresowanych dołączamy nasze referaty:
1. Implementacja Rozporządzeń-Użytkownicy GEO-INFO
2. Nowości w SIP GEO-INFO
3. Wymiana danych ODGiK-Wykonawca

Organizatorzy spotkania - Urząd Miejski w Bytomiu i SYSTHERM INFO Sp. z o.o. - serdecznie dziękują Wszystkim Uczestnikom za udział.

 

 

Images

Images

Images

Images

Images

Images

Images