Informacje dot. edytora graficznego GEO-INFO

Od stycznia 2012 r. moduły Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa, Mapa LT i Omega są dostarczane wraz z natywnym edytorem graficznym GIME.
Od 2013 r. nastąpiła zmiana wymagań programowych modułów Mapa, Mapa LT i Omega systemu GEO-INFO.
Moduły GEO-INFO 6 dostarczane od 2013 r., w celu udostępnienia pełnej funkcjonalności wymagały już uruchamiania oprogramowania w środowisku edytora graficznego GIME.
Do chwili obecnej SIP GEO-INFO umożliwiał Klientom wymiennie korzystanie z edytora graficznego AutoCAD, oczywiście w ograniczonym zakresie funkcji, ponieważ od 2013 r. wszystkie nowe funkcjonalności GEO-INFO dostępne były wyłącznie dla edytora GIME.
W związku z powyższym informujemy, że od bieżącego roku, od wydania 15.1.0.0 ,  SYSTHERM INFO Sp. z o.o. nie gwarantuje już prawidłowego działania systemu GEO-INFO w środowisku edytora AutoCAD.
Od wydania 15.1.0.0 zaprzestajemy także testowania systemu GEO-INFO działającego w środowisku AutoCAD-a.
Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2016 r. SYSTHERM INFO Sp. z o.o. zaprzestaje udzielania wsparcia technicznego dla wersji SIP GEO-INFO w środowisku AutoCAD-a.