Już wkrótce pojawi się nowa wersja aplikacji służącej do Internetowej współpracy Wykonawców prac geodezyjnych z Ośrodkami Dokumentacji, Geo-Info 7 i.Kerg

Pobierz w formacie PDF


Rozpoczynamy wdrażanie całkowicie nowej aplikacji do zgłaszania robót geodezyjnych przez internet - iKerg. Poniżej kilka podstawowych informacji o nowościach w oprogramowaniu.

  1. Aplikacja oparta jest na języku oprogramowania HTML 5, przy wykorzystaniu architektury klient-serwer,
  2. praca przez ogólnodostępne przeglądarki internetowe bez konieczności instalowania Javy,
  3. zaprzestano używania usługi sieciowej: WebService, będącej dotychczas pośrednikiem pomiędzy apletem Javy u Wykonawcy a serwerem aplikacji. Pozwala to na radykalne przyspieszenie działania programu i w efekcie na większą responsywność w odpowiedzi na żądania przesyłane od strony klienta,
  4. strona kliencka została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić użytkownikowi jak największą wygodę i ergonomię korzystania z programu. Intuicyjne środowisko, jasny i przejrzysty interfejs są efektem zastosowania technologii informatycznych najnowszej generacji,
  5. w możliwie największym stopniu dostosowaliśmy wypełniany przez Wykonawcę formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej do wzoru, który określają aktualne przepisy prawa, dzięki czemu jest on łatwy do opanowania i przyjazny również dla użytkowników, którzy pierwszy raz uruchamiają aplikację,
  6. całkowicie zmieniliśmy podejście do sposobu wydawania generowanych materiałów, nazwy materiałów w 100% dostosowaliśmy do załącznika 3 do wzoru zgłoszenia prac geodezyjnych, dodając jako dodatkowy parametr opisujący eksportowany materiał pominiętą w przepisach prawa informację o formacie, w którym plik ma zostać wygenerowany,
  7. dla materiałów, które mogą być generowane w obszarze wybranych obiektów (odpowiednio: działek, budynków, lub punktów osnowy geodezyjnej) umożliwiliśmy Wykonawcy wybór, czy dany materiał ma być przygotowany w tym obszarze, czy też w zasięgu pracy (opcjonalnie z zadanym buforem), czy też w obszarze wybranych obiektów. Dzięki temu zwiększyła się możliwość automatycznego generowania materiałów w odpowiadającym Wykonawcy zakresie
  8. udostępnione zostały Wykonawcy do wglądu wszystkie dokumenty sprzedaży (dotychczas wyświetlane w programie były tylko te dokumenty, które oczekiwały na zapłatę),
  9. dla ułatwienia obsługi iKerg'u w 'Pomocy' podłączono tutoriale pokazujące kroki postępowania z poszczególnymi elementami aplikacji. Ich zestawienie dostępne jest na stronie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfbtLSw2Aytn7sQAKXaTkrUs55oFhEsS


W najbliższych dniach sukcesywnie roześlemy do Państwa formularz niezbędnych do wykonania prac po stronie Ośrodka wraz z opisem procedury instalacji jaką u Państwa przeprowadzimy zdalnie.


Dorota Niećko
Systherm Info Sp. z o.o. 2015