Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Pobierz w formacie PDF


W dn. 1.07.2016 r. wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo!

W dn. 1.07.2016 r. wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza zmiany w załączniku do Ustawy w dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w poniższym zakresie:

 

  • W tabeli nr 1 zastosowano nowe wartości współczynników LR dla pozycji 1.1 oraz 1.2
  • W tabeli 11 dodano materiał: Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej), stawka podstawowa: 15 zł za działkę ewidencyjną;
  • W tabeli 11 dodano materiał: Wypis z wykazu działek, stawka podstawowa 5 zł za działkę ewidencyjną;
  • W tabeli 11 dodano materiał: Wypis z wykazu podmiotów, stawka podstawowa 5 zł za podmiot (osoba lub instytucja);
  • W tabeli 13 zastosowano nowe wartości współczynników LR dla pozycji 13.1 oraz 13.2
  • W tabeli nr 16 zmieniono jednostkę rozliczeniową dla pozycji: 16.3 oraz 16.4
  • Doprecyzowano jednoznacznie, że do obliczenia opłaty za sporządzenie i wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, o których mowa w tabeli nr 11, oraz za czynności urzędowe, o których mowa w tabeli nr 16 lp. 3?6, stosuje się odpowiednio wzory zawarte w ust. 16?18 z pominięciem współczynników K oraz CL.

 

W związku z powyższym dziś zostaną umieszczone w Panelu klienta skrypty dla środowiska MSSQL oraz Oracle wprowadzające w module Ośrodek powyższe zmiany.

Po pobraniu skryptu odpowiedniego dla środowiska, w którym założona została baza danych oraz do zainstalowanej wersji modułu Ośrodek, należy uruchomić program: DBWizard.exe (znajdujący się w lokalizacji, w której zainstalowano system GEO-INFO, np.: ?[?]\Systherm Info\GEO-INFO 6 Manager Operatorów\DBWizard?) i zalogować się podając ?Nazwę? oraz ?Hasło? użytkownika posiadającego uprawnienia administratora systemu. Po udanej autoryzacji, w programie DBWizard.exe, w oknie dialogowym ?Kreatora Bazy Danych? należy wybrać w polach:

? ?Moduł? = ?GEO-INFO Ośrodek?,

? ?Połączenie? = nazwa bazy danych Ośrodka,

a następnie wybrać przycisk funkcyjny: [Wybierz plik] usytuowany przy polu: ?Plik wsadu?.

W pojawiającym się oknie dialogowym: ?Otwieranie? należy zmienić ?Typ? pliku na: ?Plik wsadowy DBS?, a następnie wskazać zapisany plik ze skryptem i zatwierdzić wybór.

Po wybraniu pliku w oknie ?Kreatora baz danych? należy uruchomić przycisk: [Przetwarzaj].

W celu maksymalnego zabezpieczenia się na wypadek ewentualnego niepowodzenia podczas aktualizacji bazy danych, przed uruchomieniem skryptu należy wykonać kopię zapasową (backup) bazy danych modułów GEOINFO Ośrodek.

Dorota Niećko