25-lecie GEO-INFO

Szanowni Państwo,

 

25 lat GEO-INFO

Gdy w 1991roku na rynku ukazała się pierwsza wersja programu GEO-INFO nie spodziewaliśmy się, że po 25 latach będzie to jeden z wiodących Systemów tego typu na rynku. Na początku była to tylko mapa w komputerze a przez te wszystkie lata stała się niezwykle złożonym i rozbudowanym systemem do pełnej obsługi pracy Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Mieliśmy to szczęście, że po wielu latach przyjęty przez nas model pełnej obiektowości został wprowadzony w życie i stał się obecnie obowiązującym standardem. Między innymi to dlatego w chwili obecnej nasi klienci mogą w stosunkowo łatwy sposób, przekonwertować swoje bazy do aktualnych przepisów.

Obecny kształt GEO-INFO nie byłby możliwy bez czynnego współdziałania z naszymi klientami, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój systemu i z tego powodu składam Państwu serdeczne podziękowania i gratulacje.

Jednocześnie jest okazja do przeproszenia Wszystkich Państwa za wiele kłopotów i perturbacji jakie wyniknęły w ostatnim czasie, spowodowanych w głównej mierze wprowadzeniem nowych Rozporządzeń. Wniosły one szereg sprzeczności i niedopracowań a także narzuciły nierealne terminy, które w przypadku GEO-INFO przełożyły się na nawał pracy jakiego nie doświadczyliśmy w dotychczasowej historii istnienia firmy. W ostatecznym rozrachunku wysiłek utrzymywania baz w postaci obiektowej zaowocuje jednak ich właściwie bezstratnym przeniesieniem do nowej rzeczywistości.

Z okazji 25-lecia istnienia Systemu GEO-INFO postanowiliśmy wznowić wydawanie naszego biuletynu informacyjnego, w którym będziemy przedstawiali nowości w Systemie, nasz komentarz do aktualnej sytuacji na rynku oraz podejmiemy interesujące dla Państwa tematy.

 

Zbigniew Figas
Prezes