Sygnalizacja graficzna na mapie zmian w obiekcie

Funkcja jest opcją dialogu "Pliki/Konfiguracja". Opcja nazywa się "Koloruj zmiany" i tak naprawdę składa się z pięciu opcji.

Funkcjonalność jest ukierunkowana na "bieżącą Zmianę", co oznacza, że dotyczy obiektów, które są powiązane z bieżącą Zmianą. Operator uzyskuje możliwość kolorowej prezentacji symbolu obiektu na mapie w zależności od "statusu modyfikacji" obiektu.

I tak, można ustalić kolor automatycznego oznaczania na mapie symbolu nowego obiektu wprowadzonego w danej Zmianie [opcja "Nowy"], ustalić kolor automatycznego oznaczania na mapie symbolu obiektu zmodyfikowanego w danej Zmianie [opcja "Zmieniony"], ustalić kolor automatycznego oznaczania na mapie symbolu obiektu usuniętego w danej Zmianie [opcja "Usunięty"] a także ustalić kolor automatycznego oznaczania na mapie symbolu obiektu wg stanu przed modyfikacją w danej Zmianie [opcja "Oryginalny"].

Dodatkowo można włączyć lub wyłączyć działanie wyżej wymienionych opcji (opcja "Koloruj zmiany"]. Każda opcja oferuje osobny, własny kolor, co umożliwia dowolny wybór koloru wg decyzji operatora oraz ustalenie koloru różnego od kolorów aktualnie widocznych na mapie.
Funkcjonalność jest przyjazna w użytkowania, gdyż w każdym momencie można ją włączyć i wyłączyć, jeśli pojawia się chwilowy konflikt z właściwym odczytem treści mapy.
Szczególnie atrakcyjne są dwie opcje:
"Usunięty" " opcja umożliwia wybór obiektu przez proste wskazanie na mapie w odróżnieniu od sytuacji, w której bez tej opcji obiekt usunięty znika z mapy (jest niewidoczny).
"Oryginalny" " opcja umożliwia natychmiastową, wzrokową analizę geometrii obiektu wg stanu z przed jej modyfikacji w odróżnieniu od sytuacji, w której bez tej opcji poprzednia geometria nie jest widoczna na mapie.

Oczywiście zarówno dla przypadku obiektu usuniętego jak i obiektu o zmienionej geometrii istnieje kilka innych możliwości dotarcia do tej informacji, ale wówczas muszą być uruchamiane osobne funkcje. Przy korzystaniu z nowej funkcjonalności dostęp do tej informacji jest bezpośredni " wprost z mapy.
Ta sama funkcjonalność została zaimplementowana w module GEO-INFO Delta dla wykonawców prac geodezyjnych.

Zachęcamy do korzystania z opisanej funkcjonalności.

Aleksander Danielski
Systherm Info 2016