Uniwersalny obiekt GSPPRB. Punkt roboczy

Właściwie przymierzano się do tej propozycji już kilka lat temu, ale główna motywacja, która przeważyła szalę na jego wprowadzenie było trwające aktualnie jedno z największych wdrożeń SIP GEO-INFO w kraju, a także w historii istnienia SIP GEO-INFO, wdrożenie w Urzędzie miasta Krakowa.

O zaistnieniu obiektu "Punkt roboczy" zdecydowała potrzeba wprowadzenia w systemie jednocześnie odpowiednika zwykłego punktu geometrycznego "XY" oraz uniwersalnego obiektu punktowego, "ponadbranżowego", którym mogliby posługiwać się zarówno operatorzy rejestru EGiB jak i GESUT i BDOT500 oraz innych.
Jako, że jest to obiekt niestandardowy, jeśli weźmiemy pod uwagę kryteria rozporządzeń, nie posiada on identyfikatora IIP. Jest to jednocześnie korzystne i niekorzystne w zależności od punktu widzenia. Z pozycji operatora wprowadzającego dane jest to sytuacja bardzo korzystna. Brak identyfikatora IIP nie ogranicza w żaden sposób zmiany kodu obiektu, o czym za chwilę. Niekorzystne jest jednak to, że brak identyfikatora IIP uniemożliwia przekazywanie tego obiektu formatem GML wynikającym z wymagań rozporządzeń dla geodezji.
Może najpierw o korzyściach, które zdecydowały o wprowadzeniu tego obiektu do systemu.
Dotychczasowi użytkownicy SIP GEO-INFO wiedzą, że w systemie istniało całe spektrum "uniwersalnych obiektów": GEPINN " Inny punkt ewidencyjny, GSPINN " Inny punkt sytuacyjny, GUPxPZ " Punkt załamania przewodu, (gdzie "x" w kodzie obiektu oznacza branżę, do której punkt należy). Nowy obiekt "GSPPRB " Punkt roboczy" zastąpił te wyżej wymienione obiekty. Tak więc, bez żadnej szkody merytorycznej i informacyjnej jeden obiekt zastąpił 9 dotychczasowych. Rekord obiektu GSPPRB zawiera wszystkie atrybuty obiektów, które zastąpił. Kolejna korzyść, to możliwość zmiany kodu tego obiektu na dowolny inny kod obiektu punktowego, gdyż w tym nie ogranicza go identyfikator IIP, którego nie posiada. Jak pewnie wszyscy pamiętają identyfikator IIP obiektu ogranicza możliwość zmiany kodu do ram tej samej "przestrzeni nazw", co oznacza, że obiekt np. z przestrzeni rejestru EGiB nie może zmienić kodu na obiekt z przestrzeni GESUT.
Kolejną korzyścią jest odciążenie pamięci operatora " teraz wystarczy pamiętać kod jednego obiektu zamiast 9. Jest to szczególnie przydatne dla geodetów wykonawców, którzy przygotowują opracowania danych w module GEO-INFO Delta.

Jak pewnie wszystkim wiadomo, w bazach danych SIP GEO-INFO mogą istnieć wyłącznie obiekty. Nie ma tam miejsca na rysunki, a co za tym idzie nie ma miejsca na "zwykłe punkty", które posiadają tylko same współrzędne. A wiadomo również, że same współrzędne to za mało na pełnowartościowy obiekt. Dlatego obiekt GSPPRB zastępuje jednocześnie zwykłą pikietę, zwykły punkt sytuacyjny (punk XY) i jest jednocześnie pełnowartościowym obiektem, bo posiada swój kod i atrybuty. Bardzo łatwo teraz przygotować plik wsadowy, gdyż wystarczy do pliku "txt" z pola dodać wszystkim pikietom ten sam kod GSPPRB. Po zaimportowaniu do bazy danych, (czy to w module GEO-INFO Mapa, czy w module GEO-INFO Delta) z obiektem tym można zrobić wszystko. Można na nim zbudować geometrię większości obiektów. Można zamienić go na dowolny inny obiekt punktowy. Zawiera wśród swoich danych tak cenne dla wielu ośrodków informacje jak "ID zgłoszenia" (pracy geodezyjnej), czy "Metodę pozyskania danych". Posiada także dwa równie interesujące atrybuty: "Opis" i "Błąd położenia" (wprowadzane najnowszym update bazy danych). Korzyści z istnienia tych dodatkowych atrybutów to:
" Możliwość umieszczenia na mapie niestandardowego Opisu obiektu dla tzw. "obiektów innych" nieprzewidzianych w przepisach.
" Przeniesienia "z zewnątrz" informacji o błędzie wyznaczenia współrzędnych (informacja bardzo istotna szczególnie dla punktów granicznych, czy punktów osnowy geodezyjnej).
Opracowano także nowy, bardzo wygodny format "GEO-INFO " wsad pikiet roboczych", który "w przelocie" podczas importu pliku zwykłych pikiet z pola zawierających tylko numer, współrzędną X i współrzędną Y pikiety dodaje kod GSPPRB, co powoduje automatyczny zapis tych obiektów w bazie danych.
Istnienie obiektu GSPPRB wypełnia też lukę w rozporządzeniach, gdzie w wierzchołkach geometrii obiektów złożonych nie przewiduje się "obiektu punktowego" tylko same współrzędne. Ten temat dotyczy głównie użytkowników SIP GEO-INFO, którzy od ponad 20 lat przyzwyczaili się umieszczać np. w wierzchołku budynku, czy krawężnika obiekt, a nie same współrzędne.

Teraz o argumentach przeciwnych.
Właściwie jest tylko jeden. Mankamentem, (jeśli można to tak nazwać) obiektu GSPPRB jest to, że nie jest on przewidywany przez rozporządzenia, co ustawia go w szeregu obiektów niestandardowych. Wiadomo było od początku, od kiedy zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia, że wystąpi konflikt z niestandardowymi obiektami, które przecież pojawiają się lub istnieją już od dawna także w innych systemach do prowadzenia zasobu numerycznego. Dopóki "standard państwowy" nie poradzi sobie z tą sytuacją (np. przez jawną zgodę na umieszczanie w standardzie GML niestandardowych obiektów opisanych w pliku wymiany zgodnie z ogólnymi regułami tego formatu), do pliku wymiany generowane będą same współrzędne. I w tym kierunku (eksport danych) problemu nie ma, choć występuje utrata danych tego obiektu (wartości atrybutów). Problem pojawia się w kierunku odwrotnym podczas importu danych. Geodeta wykonawca nie tylko nie otrzymał pełnych danych (tutaj atrybutów tego obiektu) w pliku GML, ale także nie może ich uzupełnić lub zmodyfikować. Podczas importu do ODGiK w pliku GML będą wyłącznie współrzędne X i Y w miejscu, gdzie w bazie danych jest pełny obiekt GSPPRB.
Pocieszeniem dla użytkowników SIP GEO-INFO w ODGiK jest funkcjonalność, która umożliwia automatyczną podmianę "Punktów XY" (samych współrzędnych) na istniejące w bazie docelowej obiekty (tutaj spowrotem obiekty GSPPRB), jeśli są one w odległości zadeklarowanej przez operatora w opcjach tej funkcjonalności. Tak więc, nie nastąpi uszkodzenie bazy danych powodujące znikanie obiektów GSPPRB w czasie importu pliku GML. Jeśli współrzędne się zmieniły, to geometria obiektu GSPPRB w bazie w ODGiK już nie zostanie zmodyfikowana.

Powyżej opisany przypadek nic nie zmienia, co do ogólnych zasad funkcjonowania SIP GEO-INFO, gdyż w odniesieniu do dotychczasowych niestandardowych obiektów, które zastąpił obiekt "GSPPRB " Punkt roboczy", sytuacja była identyczna. Natomiast liczba zalet jest przeważająca. Dodatkowo, w wykorzystywanym przez użytkowników SIP GEO-INFO "Generatorze wsadów" lista kodów skróciła się znacząco.

Twórcy SIP GEO-INFO mają nadzieję, że z zadowoleniem przyjmą Państwo tę nowość systemu.

Aleksander Danielski
Systherm Info 2016