GEO-INFO i.Komornik

GEO-INFO i.Komornik to nasza najnowsza propozycja aplikacji działającej w przeglądarce internetowej, dedykowana komornikom i służąca do obsługi zapytań o stan władania. Aplikacja działa w technologii "cienkiego klienta", w dowolnej przeglądarce, zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

 

Podstawowym warunkiem uruchomienia aplikacji GEO-INFO i.Komornik jest wykonanie konwersji baz danych do najnowszych rozporządzeń oraz połączenia bazy opisowej z geometryczną. Aplikacja przeznaczona jest dla komorników i umożliwia obsługę zapytań o stan władania wraz z możliwością złożenia wniosku o udostępnianie danych z bazy EGiB. Dostępne są dwa sposoby wyszukiwania osób w bazie: wyszukiwanie osób fizycznych po numerze PESEL lub prawnych po numerze NIP lub REGON, a także wyszukiwanie po innych danych opisowych władającego. Dla osoby fizycznej są to PESEL, pierwsze imię, drugie imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, miejscowość, ulica, numer domu nr lokalu.

Zarządzanie użytkownikami GEO-INFO i.Komornik odbywa się poprzez moduł GEO-INFO Ośrodek. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny login i hasło oraz nadane mu są odpowiednie uprawnienia. Każda czynność użytkownika aplikacji GEO-INFO i.Komornik jest rejestrowana i zapamiętywana: kto, kiedy i po jakich kryteriach wyszukiwał dane. Gdy wynik filtrowania jest pozytywny użytkownik otrzymuje komunikat jak poniżej:

 

Rys. 1 Osoba - wynik pozytywny.

Rys. 1 Osoba - wynik pozytywny.

 

 

Jeśli dana osoba nie figuruje w bazie EGBiL to zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

 

Rys. 2 Osoba - wynik negatywny.

Rys. 2 Osoba - wynik negatywny.

 

Istnieje również możliwość wydruku raportu zapytań, w którym są zawarte wszelkie informacje, których dany użytkownik szukał. Opcjonalnie jest również możliwość dodania znaku sprawy dla potrzeb kancelarii komorniczych. Wówczas numer ten zostanie umieszczony na wydruku.

 

Rys. 3 Raport zapytań.

Rys. 3 Raport zapytań.

 

W celu przedstawienia oferty handlowej zapraszam Państwa do kontaktu z działem handlowym pod numerem telefonu 61 846 20 80.