GEO-INFO Ośrodek - Panel Interesanta

Nowa Funkcjonalność GEO-INFO Ośrodek - Panel Interesanta.

 

Do tej pory udostępnianie Interesantom materiałów ewidencyjnych, w postaci różnego rodzaju wypisów, wiązało się z obsługą sprawy zarówno w module GEO-INFO Mapa (przygotowywanie i generowanie wypisu) jak i GEO-INFO Ośrodek (rejestracja wniosku, zamówienia, kosztorysowanie oraz tworzenie dokumentu obliczenia opłaty).

W najnowszej wersji 17.1.0.4 programu GEO-INFO Ośrodek wprowadzona została nowa funkcjonalność generowania wypisów w postaci elektronicznej (materiałów typu wypis w postaci elektronicznej z tabeli 11) z poziomu programu, bez konieczności uruchamiania modułu GEO-INFO Mapa.

Panel interesanta obejmuje funkcjonalność: rejestracji zamówienia, wyszukiwanie i dodawanie do zamówienia obiektów EGBiL, wybór i generowanie materiałów dla Interesanta oraz przygotowanie dokumentu naliczenia opłaty. Cała funkcjonalność dostępna jest z pozycji jednego okna dialogowego, składającego się z wielu zakładek, co zdecydowanie ułatwi obsługę klientów ODGiK.

 

 

 

Dzięki nowej funkcjonalności proces wydawania materiałów ulega zdecydowanemu skróceniu, a kosztorysowanie materiałów oraz tworzenie dokumentu obliczenia opłaty odbywa się niemal automatycznie.

Więcej na temat nowej funkcjonalności znajduje się w dokumentacji produktu. Instrukcja przedstawia, krok po kroku, proces udostępniania Interesantom materiałów ewidencyjnych typu wypis w postaci elektronicznej.