Modyfikacje w bieżącej zmianie

Funkcja "Modyfikacje w bieżącej zmianie" jest jedną z wielu niezwykle ciekawych funkcji w module GEO-INFO Mapa. Funkcja jest przeznaczona do realizacji dwóch zadań - podglądanie różnic pomiędzy dotychczasową, a nową wersją obiektu uwikłanego w Zmianę oraz podejmowanie decyzji, która z tych wersji ma pozostać po zamknięciu Zmiany, (która ma być zapisana do bazy danych). W oknie dialogowym funkcji widoczne są dwie wersje obiektu: według dotychczasowego stanu stabilnego przed jego modyfikacją oraz stanu w bieżącej Zmianie. W module GEO-INFO Mapa jest całe spektrum funkcji ułatwiających operatorowi systemu podejmowanie decyzji w odniesieniu do nowych czy modyfikowanych obiektów w systemie. Funkcja "Modyfikacje w bieżącej zmianie" stosuje się wyłącznie do obiektów zmodyfikowanych w danej Zmianie. Na liście obiektów uwikłanych w bieżącą Zmianę należy wskazać zmodyfikowany obiekt i uruchomić funkcję.

 

 

 

Rysunek 1. Przykładowy obiekt zmodyfikowany w bieżącej Zmianie.

Rysunek 1. Przykładowy obiekt zmodyfikowany w bieżącej Zmianie.

 

 

Rysunek 2. Okno dialogowe z listą obiektów uwikłanych w Zmianę.


Wybór funkcji "Modyfikacje w bieżącej zmianie" otwiera okno dialogowe, w którym operator może podejmować decyzje, co do ostatecznego stanu obiektu. Można zadecydować o zmianach w geometrii, w atrybutach i relacjach. Poniżej kolorami zaznaczono opcje, które można przełączyć, zaznaczyć lub rozwinąć.

 

Rysunek 3. Przykład dialogu funkcji.


Kolorem różowym zaznaczono klawisz funkcyjny, pod którym ukryte są trzy opcje przeglądania geometrii obiektu (prezentacji na mapie): geometria bieżąca, geometria ze Zmiany oraz obie geometrie jednocześnie.

Kolorem pomarańczowym zaznaczono opcje przełączania pomiędzy dotychczasowym kodem obiektu, a kodem ze Zmiany.

Kolorem żółtym zaznaczono dwie opcje, które wyświetlają atrybuty i relacje dotyczące obiektu. Jeśli przełącznik jest wyłączony widoczne są tylko te pozycje, które zostały zmodyfikowane, jeśli przełącznik jest włączony widoczne są wszystkie atrybuty i/lub relacje.

Z poziomu tego okna można również obiekt przeglądać, zapisać lub zrezygnować z porównania.

Dla atrybutów i relacji istnieje także opcja miksowania danych. W oknie dialogowym "Porównanie danych w obiekcie" operator może wybrać, które wartości są prawidłowe. Można wybierać wartości z poprzedniej wersji zmiany lub ze zmodyfikowanej wartości zmiany. Opcja ta nie dotyczy geometrii. Wybór odpowiedniej wersji powinien być zaznaczony checkboxem.

Użycie klawisza funkcyjnego "Zapisz" stabilizuje dane obiektu w Zmianie, zatwierdza stan w oknie dialogowym. Wszelkie decyzje stają się bieżące i ostateczne. Nie można przywrócić stanu przed decyzją. Można jednak ponownie zmodyfikować obiekt w tej Zmianie.