i.Rzeczoznawca

i.Rzeczoznawca

Opis aplikacji

Nowy moduł GEO-INFO i.Rzeczoznawca umożliwia użytkownikowi, który posiada zarejestrowane konto w ODGiK wygenerowanie zbioru danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości oraz dostęp do materiałów stanowiących podstawę zmian ewidencyjnych.
Aplikacja jest skonstruowana w taki sposób, aby każdy zarejestrowany użytkownik posiadający własne indywidualne konto, mógł z niej korzystać bez konieczności instalowania dodatkowych programów, wtyczek czy apletów (technologia internetowa "cienki klient"). Program funkcjonuje w środowisku dowolnej przeglądarki internetowej. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek. Program jest wyposażony w funkcjonalność rejestrowania "w tle" wszystkich czynności użytkownika, co oznacza zapisanie, kto, jakich użył filtrów, kiedy wykorzystał oraz jakie usługi wykupił.

Korzystanie z modułu GEO-INFO i.Rzeczoznawca wymaga wykupienia dostępu czasowego i wygenerowania zbiorów danych z RCiWN. Opłaty za usługi wynikają z cennika znajdującego się w Ustawie z 5 czerwca 2014 o zmianie ustawy ? Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Funkcjonalność aplikacji

Z pozycji głównego okna "Filtrowanie RCiWN" użytkownik ma dostęp do wielu filtrów, które umożliwiają przeglądanie transakcji lub wycen. Dostępnych jest 12 predefiniowanych filtrów, które umożliwiają wyszukiwanie według różnych kategorii.

 

Rysunek 1. Dostępne filtry w aplikacji i.Rzeczoznawca.


W zależności od wybranego filtru, dostępny będzie szereg kryteriów wyszukiwania. Każdy filtr posiada różne kryteria uzależnione od swojej kategorii. Kryteria można uzupełniać poprzez wybór z dostępnych wariantów lub ręczne wprowadzenie zapytań. Przykładowe kryteria dla filtru "Wyceny wg nieruchomości" zaprezentowano na poniższym rysunku.

Rysunek 2. Przykład kryteriów wyszukiwania dla filtru "Wyceny wg nieruchomości".

Każde uzupełnione kryterium może znacząco zawęzić listę wyników. Końcowym rezultatem wyszukiwania będzie lista dokumentów spełniających wcześniej ustalone warunki. Znajdą się tutaj wszystkie potrzebne informacje ułatwiające wybór konkretnego dokumentu, a ponadto można zawsze na bieżąco podejrzeć treść każdego dokumentu. Z poziomu okna wyników można dodać do koszyka wybrane materiały, a następnie przejść do płatności.

Rysunek 3. Okno wyników z opcją wykupienia dostępu.

Drugim oknem głównym aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca jest okno dowodów zmian, które jest dostępne po wcześniejszym wykupieniu tej usługi. W zależności od wybranego pakietu, dostęp przypisany jest do określonego użytkownika. Zakres możliwości korzystania z usługi znajduje się pod przyciskiem "Dostęp".


Rysunek 4. Przykład wykupionego pakietu dostępu do przeglądania dowodów zmian.

Całkowity czas jaki został wykupiony jest nieustannie wyświetlany w panelu Dowody zmian (patrz: Rysunek 5). W tym samym miejscu dostępna jest także informacja o liczbie wykupionych jednostek.

"Dowody zmian" posiadają dwa rodzaje filtrów wyszukiwania z różnymi kryteriami, są one bardziej uogólnione bez podziału na kategorie, tak jak to ma miejsce w przypadku filtrów dla modułu Filtrowanie RCiWN.

  • Dokumenty
  • Zmiany

Rysunek 5. Informacje o wykupionych jednostkach dostępu i rodzaje filtrów.

Przykładowa lista wyników dla filtrowania dowodów zmian jest przedstawiona poniżej (Rysunek 6), z taką różnicą, że dokumenty dodatkowe będą dostępne do bezpośredniego podglądu w rekordzie wyniku, a nie dopiero po dodaniu do koszyka i uregulowaniu opłat.

Rysunek 6. Lista wyników dla filtrowania w module "Dowody zmian".

Podgląd jest dostępny poprzez kliknięcie w wyszukiwany wiersz na liście wyników, a następnie kliknięcie na plik znajdujący się w dolnej części wybranego dowodu zmiany, co zostało zaprezentowane na poniższym rysunku.

Rysunek 7. Lokalizacja podglądu dowodu zmiany