Polilinia kierunkowa - alternatywa dla obiektu KARTO

"Polilinia kierunkowa" - alternatywa dla "obiektu KARTO"

Jak Państwu wiadomo, nowe rozporządzenia wprowadziły prawdziwy przełom w przepisach geodezyjnych. Po pond dwudziestu latach mamy wreszcie "obiekty" w miejsce "pseudo-obiektów" wg starych Instrukcji technicznych K-1, G-7, G-5. Jak w każdej nowości, pierwsze kroki są zawsze trudne. W nowych rozporządzeniach zaoferowano nam "dubla obiektowego", tzn. każdy obiekt zgodnie z przepisami ma być reprezentowany przez dwa "obiekty", takie niby bliźniaki: "Obiekt TOPO" i "Obiekt KARTO". Notabene, jest to stary pomysł z drugiej połowy lat "80. Napisałem trochę na wyrost "zaoferowano" w czasie przeszłym, bo w rzeczywistości nadal ten dziwny twór istnieje (wynika z reguł standardu XML-GML). Jednak po modernizacji przepisów w ramach tzw. "Standardu 2015" w niektórych przypadkach wprowadzono tytułową "polilinię kierunkową", aby wyzbyć się konieczności zbędnego tworzenia jednego z bliźniaków ? "obiektu KARTO". Nie do końca jest to prawda, bo nadal istnieje w standardzie kilka "niby obiektów" tylko z jednym bliźniakiem "obiektem KARTO", którymi możemy się zając przy innej okazji. Tutaj chcę skupić się na nowym rozwiązaniu standardu 2015, które bliźniaka "Obiektu KARTO" nie potrzebuje.

Zanim, jednak przejdę do tematu, chciałbym przypomnieć użytkownikom SIP GEO-INFO, że w naszym systemie każdy obiekt posiada pełną tekstową definicję w bazie danych i NIGDY nie potrzebował dodatkowych zapisów grafiki w bazie danych. Mówiąc jaśniej, obiekt w SIP GEO-INFO, to w dużym przybliżeniu odpowiednik bliźniaka "obiekt TOPO". Piszę o tym, dlatego, gdyż aby stworzyć funkcjonalność Polilinii kierunkowej w SIP GEO-INFO MUSIELIŚMY NIECO POPSUĆ dotychczasowy, uniwersalny mechanizm "krawędzi", który funkcjonował w definicji obiektów z wyróżnionym kierunkiem. Klasycznym obiektem z "krawędziami" są "Schody".

Rozważając przykład "Schody" w ramach standardu 2013, "obiektem TOPO" była definicja geometrii (obiekt powierzchniowy) oraz atrybuty opisowe schodów. "Obiektem KARTO" był symbol stopni ? rysunek kresek wskazujących jak przebiegają stopnie w tych schodach. Obydwaj "bliźniacy" musieli egzystować równocześnie i być równocześnie przekazywani podczas wymiany danych, gdyż każdy z nich osobno nie reprezentował w całości obiektu "Schody". Albo brakowało obrysu schodów i atrybutów opisowych, albo brakowało symbolu stopni, co uniemożliwiało właściwą interpretację tego obiektu na mapie, jako schody.

Tego problemu nie było nigdy w SIP GEO-INFO i w formacie GIV, gdzie definicja geometrii, atrybutów opisowych i "przebiegu" stopni była zawarta w całości w jednym obiekcie zapisanym tekstowo w bazie danych. Warto tutaj dodać, że mechanizm pozwalający na zapisanie "przebiegu" stopni był na tyle uniwersalny, że umożliwiał zdefiniowanie praktycznie dowolnych schodów ? nawet tzw. "pałacowych". Nie było problemu z schodami okrągłymi lub schodami, które miały jednocześnie stopnie z różnych stron. Stopni nie trzeba było rysować, gdyż automatyczna procedura sama rysowała stopnie we właściwym miejscu, zgodnie z symbolem wg instrukcji.

Jak jest obecnie? W standardzie 2015 pojawiła się Polilinia kierunkowa. W ogólności jest to polilinia, który wskazuje kierunek symbolu graficznego charakteryzującego dany obiekt. Np. symbol stopni w schodach.

Przebieg "Polilinii kierunkowej" w obiektach Schody.

Dotychczasowa definicja obiektu w SIP GEO-INFO wymagała wskazania tzw. "krawędzi" obiektu na podstawie, której mechanizm automatycznie rysował symbol kresek w obiekcie "Schody", czy obiekcie "Skarpa". Mechanizm rysujący sam po geometrii i kodzie obiektu rozpoznawał jak ma przedstawić symbol kresek. W przypadku schodów były to linie równoległe do wskazanych "krawędzi". W przypadku skarpy były to linie prostopadłe do wskazanych krawędzi.

Polilinia kierunkowa działa zawsze tak samo, tzn. rysuje kreski prostopadle do kierunku polilinii. W tej sytuacji tracimy możliwość prezentacji "kresek okrągłych" (odpadają, więc schody pałacowe, czy schody wokół kolumny).

Ponieważ polilinia kierunkowa w geometrii obiektu może występować tylko raz, więc nie ma możliwości zdefiniowania jednorazowo schodów o dwóch lub więcej wejściach.

Dodatkowo, w nowych przepisach symbol stopni w obiekcie "Schody" ma być prezentowany na całej ich długości, co powoduje utratę informacji, gdzie stopnie się zaczynają i w którym kierunku jest spad schodów, co do niedawna umożliwiał tradycyjny symbol. Poza tym pojawia się pytanie, jak mają wyglądać stopnie, gdy schody zakręcają?

W SIP GEO-INFO mechanizm obsługujący Polilinię kierunkową dodatkowo także umożliwia przeniesienie tych utraconych "wartości", gdyż stopnie będą się rysowały tylko na długości wskazanej Polilinii kierunkowej. Jeśli operator uzna, że warto przenieść informację o początku i kierunku schodów, może skorzystać z tej właściwości.

Polilinię kierunkową można definiować w dowolnym miejscu (niekoniecznie w obszarze obiektu), mechanizm narysuje symbol zawsze prostopadle do polilinii kierunkowej.

 

Geometria obiektu z "polilinią kierunkową"

Nie można zapominać o zagadnieniu konwersji dotychczasowej geometrii obiektów z "symbolami kierunkowymi" na geometrię z Polilinią kierunkową. Jeśli definicja "krawędzi" w dotychczasowym obiekcie była prawidłowa, wówczas podczas aktualizacji bazy danych do odpowiedniej wersji automatyczna procedura przedefiniuje geometrię tych obiektów. Należy się jednak liczyć z "skomplikowanymi" przypadkami, gdzie automatyczna konwersja sobie nie poradzi. Wówczas niezbędna będzie edycja ręczna. Także w przypadku skomplikowanej geometrii nowego obiektu zdefiniowanie przebiegu Polilinii kierunkowej może być trudne. W szczególnych przypadkach, aby uzyskać oczekiwaną symbolikę, wystąpi konieczność podzielenia obiektu na części.

Definicję Polilinii kierunkowej wymagają obiekty, dla których w geometrii istnieje atrybut wierzchołka: Rodzaj="Polilinia kierunkowa".

Aleksander Danielski
Systherm Info

Lipiec 2017

 

 Ryc. 1 Lista udostępnionych operatów.

Wykonawca ma możliwość filtrowania listy materiałów wg. różnych kryteriów (Rys.2). W przypadku kiedy na liście udostępnionych materiałów nie znajdzie materiału, który posiada w wersji analogowej, będzie mógł sprawdzić czy dany materiał został przez ODGiK zarejestrowany w zasobie (Rys.3). Jeśli tak oznacza to, że materiał nie został mu wypożyczony, a jeśli wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem Wykonawca będzie mógł dodać nowy materiał.