Poradniki audiowizualne

Poradniki audiowizualne dla systemu GEO-INFO V

Poniżej znajdziecie Państwo zestaw poradników audiowizualnych, zawierających instrukcje i informacje, dotyczące pracy z modułami naszego systemu. Zapraszamy do oglądania!

1. GEO-INFO V

Menadżer Operatorów GEO-INFO V >>

Omówienie podstawowej funkcjonalności Menadżera Operatorów GEO-INFO V.

2. GEO-INFO V i.Net

Podstawy obsługi aplikacji GEO-INFO V i.Net >>

Prezentujemy podstawy obsługi przeglądarki internetowej GEO-INFO V i.Net.

Wydruki map w aplikacji GEO-INFO V i.Net >>

Omawiamy zasady wykonywania wydruków map w środowisku GEO-INFO V i.Net.

3. GEO-INFO V Delta

Poznaj nowe możliwości GEO-INFO V Delta - inwentaryzacja przyłącza >>

Prezentujemy nowe możliwości programu GEO-INFO V Delta na przykładzie inwentaryzacji przyłącza.

4. GEO-INFO V Mapa

Zintegrowana zmiana ewidencyjna >>

Omówienie technologii prowadzenia zintegrowanych zmian ewidencyjnych w systemie GEO-INFO V Mapa.

Generator wsadów >>

Przewodnik po programie Generator wsadów.

Konfiguracja wydruków GEO-INFO V Mapa >>

Krótki poradnik, dotyczący konfiguracji programu AutoCAD niezbędnej do uzyskania prawidłowych wydruków map w kolorze oraz czarno-białych.

Dlaczego granice użytków nie są regularnie przerywane? >>

Dlaczego linie użytków/klasoużytków są nieregularnie przerywana, a w niektórych miejscach ciągłe? Dowiedz się z poradnika.

Logowanie