pin up pin up uz

Do pobrania

Darmowy, całkowicie obiektowy program GEO-INFO Delta Przeglądarka
przeznaczony jest do przeglądania i pozyskiwania informacji o obiektach ,zdefiniowanych w plikach zgodnych ze standardami obsługiwanymi w SIP GEO-INFO.

Program umożliwia m.in.:

 • analizę danych pozyskanych m.in. przy zamawianiu prac geodezyjnych w ODGiK poprzez internetową aplikację GEO-INFO i.Kerg.
 • automatycznie, na podstawie pliku z danymi, generowanie grafiki mapy w standardzie K1.
 • importowanie pliku rysunkowego w formacie DXF i zarządzanie warstwami rysunkowymi
 • obsługę formatów plików z danymi:
  • GIV – rodzimy format systemu GEO-INFO
  • GDF – binarny format wewnętrzny programu GEO-INFO Delta
  • WSD – formatowany standard TXT – 'wsad użytkownika’
  • TNG – format TANGO (GEO-INFO)
  • DXF – plik rysunkowy w standardzie DXF (Autodesk)
 • obsługę następujących formatów plików rastrowych:
  • GDR – rodzimy format programu GEO-INFO Delta
  • BMP
  • GIF
  • PCX
  • PNG
  • RLC
  • SLD
  • TIFF

Pobierz nieodpłatny program:

W celu prawidłowej instalacji należy postępować według poniższej instrukcji.

 • utwórz folder tymczasowy, w którym zapiszesz pobierany plik
 • pobierz plik:
 • rozpakuj go w utworzonym uprzednio folderze
 • uruchom plik setup.exe, np. za pomocą Eksploratora Windows, klikając w niego dwukrotnie
 • potwierdź instalację przyciskiem Dalej
 • gotowe!

Pobierz program  (tylko dla posiadaczy klucza zabezpieczającego i aktualnej subskrypcji):

Pobierz aktual;ne sterowniki do klucza HASP:

Program Duch.exe daje możliwość przechodzenia klawiszem ENTER pomiędzy polami np. podczas wprowadzania danych metodą domiarów prostokatnych, a także zamianę przecinka na kropkę.

W celu prawidłowej instalacji należy postępować według poniższej instrukcji.

 • pobierz i rozpakuj [0.6 MB] plik: DuchFull.zip [0.6 MB]
 • uruchom plik Duch.exe, co spowoduje przypisanie numerycznemu klawiszowi ENTER Tabulacji oraz zamianę przecinka na kropkę.

Ponowne uruchomienie pliku Duch.exe przywróci domyślne ustawienia klawiatury bez konieczności restartowania komputera.