Funkcjonalności dostępne w najnowszej wersji Sentinel LDK 8.0

Rozwiązanie Sentinel LDK jest nieustannie rozwijane i udoskonalane.

Oto funkcjonalności dostępne w najnowszej wersji Sentinel LDK 8.0:

  1. Pamięć dynamiczna w kluczach sprzętowych

Nowa, dodatkowa pamięć, nazwana pamięcią dynamiczną, jest teraz dostępna w kluczach sprzętowych Sentinel HL DL (driverless). W porównaniu z pamięcią domyślną, która nadal może być wykorzystywana, pamięć dynamiczna jest o 20 KB większa i można nią dowolnie zarządzać za pomocą plików. Każdy plik pamięci może być przeznaczony do pracy w trybie readonly, read/write lub read/write-once (pamięć domyślna zawiera tylko dwie stałe partycje, read-only i read/write).

  1. Wsparcie dla aplikacji pracujących na platformie Android (ARM)

Od teraz aplikacje pracujące w środowisku systemu operacyjnego Android x86 32-bit i Android ARM mogą być zabezpieczone i licencjonowane za pomocą Sentinel LDK. Zamykanie licencji oprogramowania może być wykonane zarówno kluczami sprzętowymi Sentinel HL jak i programowymi Sentinel SL.

  1. Zegar wirtualny (V-Clock) dostępny w obu typach kluczy – programowym i sprzętowym

Zegar wirtualny (V-Clock), dla licencji ograniczonych czasowo, jest teraz dostępny zarówno dla kluczy programowych jak i sprzętowych.  V-Clock blokuje dostęp do zabezpieczonej aplikacji w sytuacji, kiedy wykryje, że czas systemowy w komputerze użytkownika końcowego został cofnięty. Ponowne uaktywnienie zablokowanej aplikacje oraz zmiana parametrów zegara wirtualnego są dostępne w funkcjonalności Sentinel EMS.

  1. Licencjonowanie plików danych

Sentinel LDK umożliwia obecnie tworzenie licencji dla plików danych, tak jak ma to miejsce w przypadku zabezpieczonych aplikacji. Oznacza to, że własność intelektualna, taka jak programy szkoleń, zapisy wideo, pliki audio, itp. mogą być chronione za pomocą Sentinel LDK Data Protection. Dla każdego pojedynczego pliku danych lub dla grupy plików można teraz utworzyć osobną licencję.

  1. Licencje sieciowe na kluczach jednostanowiskowych Sentinel HL

Jeżeli istnieje taka potrzeba możliwe jest aktualizowanie licencji zabezpieczonych przez klucz jednostanowiskowy Sentinel HL DL (oprócz Sentinel HL Basic) do postaci sieciowej. Od tej chwili nie ma potrzeby wymiany klucza jednostanowiskowego na sieciowy (Sentinel Net lub Sentinel NetTime) w sytuacji, kiedy klient chce korzystać z zabezpieczonej aplikacji na większej liczbie stanowisk. Poprzez zastosowanie miejsc sieciowych istniejący klucz jednostanowiskowy może zostać automatycznie zaktualizowany do pracy w sieci.

  1. Zabezpieczenie i licencjonowanie oprogramowania wbudowanego (embedded software)

Sentinel LDK umożliwia zabezpieczanie i zarządzanie oprogramowaniem wbudowanym, które stanowi integralną część różnego rodzaju urządzeń sieciowych, sprzętu medycznego, urządzeń przenośnych czy komputerów sterujących automatyką przemysłową.

Udostępnia narzędzia, które pozwalają zabezpieczyć i licencjonować oprogramowanie wbudowane pracujące w różnym środowisku (Windows, Linux, Android, Mac) i na różnych platformie (ARM, x86).

Pozwala zamykać licencje kluczami programowymi SentineL SL jak i kluczami sprzętowymi Sentinel HL (Board i Chip) o niewielkich gabarytach, które można z umieścić wewnątrz na płycie głównej urządzania.

  1. Licencjonowanie w chmurze

Sentinel LDK Cloud do dystrybucji licencji w chmurze stanowi teraz integralną część Sentinel LDK i nie wymaga stosowania oddzielnego interfejsu API. Zużycie licencji programowych SL i operacje, takie jak dostęp do pamięci klucza i szyfrowanie, są już w pełni obsługiwane i wykonywane przy użyciu zwykłego interfejsu licencjonowania API Sentinel LDK. Także  Koperta Sentinel LDK może być wykorzystana do zabezpieczania licencjonowanych aplikacji.

Wdrażając Sentinel LDK Cloud dostawca instaluje licencje dla wszystkich klientów na jednym serwerze licencji. Tworzy oddzielny klucz SL dla każdej organizacji klienta i instaluje w nim licencje SL. W każdym kluczu tworzy unikatowy identyfikator dla każdego użytkownika końcowego, który może korzystać z chronionej aplikacji. Udostępnia unikalny identyfikator tożsamości wszystkim użytkownikom końcowym, którzy instalują go na swoim komputerze. Gdy użytkownik wykonuje chronioną aplikację, lokalny license manager (LM) używa identyfikatora, aby udostępnić licencję znajdującą się w kluczu dostawcy. Alternatywnie, użytkownik może odłączyć licencję z serwera licencji i korzystać z chronionej aplikacji w trybie offline.