Sentinel RMS

Sentinel RMS to pewne, elastyczne i skalowalne rozwiązanie do licencjonowania i zarządzania licencjami oprogramowania. Zapewnia dostawcom oprogramowania oraz technologii kontrolę i wgląd w sposób wdrażania i stosowania ich aplikacji — zarówno w chmurze, jak i w środowisku lokalnym. Oferuje także zabezpieczenie oprogramowania przed nielegalnym wykorzystaniem.

Z Sentinel RMS można optymalizować cały cykl życia licencji, od jej zaprojektowania, poprzez realizację i bieżące zarządzanie. Dzięki szybkiej adaptacji do określonych modeli biznesowych, spełnia oczekiwania zarówno użytkowników końcowych, jak i odpowiada unikalnym wymaganiom biznesowym wydawców oprogramowania.

  • Skalowalne licencjonowanie: możliwe jest dopasowanie funkcji licencjonowania do indywidualnych potrzeb klientów; można elastycznie dostosować stopień bezpieczeństwa oraz skomplikowania modelu licencyjnego i na bieżąco kontrolować jego oddziaływanie na rynek. Dostępne są również gotowe modele licencjonowania, takie jak, subskrypcja, licencjonowanie funkcjonalne czy pobieranie opłaty zależnie od ilości uruchomień oprogramowania w określonym czasie.
  •  Nieskomplikowane wdrożenie: Sentinel RMS oferuje kilka modeli wdrożeń. Dla większej kontroli nad złożonym sposobem licencjonowania oprogramowania można wykorzystać Sentinel API, tak aby zapytania sprawdzające były osadzone w kodzie źródłowym zabezpieczonej aplikacji. Można także wdrożyć zabezpieczenie Sentinel Shell, które opakowuje aplikację w kilka minut. Sentinel Shell może być dodany ponadto do funkcji API, aby stworzyć dodatkową warstwę zabezpieczającą.
  •  Bezpieczeństwo: Sentinel RMS wykorzystuje algorytmy kryptograficzne, aby zabezpieczyć kanały komunikacji przed atakami hakerów. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i mobilności licencje oprogramowania mogą być zamknięte w kluczu sprzętowym Sentinel. Poziom bezpieczeństwa może być na bieżąco dopasowywany do zmieniających się potrzeb, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przez całym czasie trwania projektu.
  •  Bezpieczne zarządzanie z podziałem na role: komponentowa architektura Sentinel RMS z łatwością dopasowuje się do określonego modelu biznesowego dostawcy oprogramowania i pozwala stworzyć system zarządzania licencjami odpowiadający wymogom określonych warunków działania. Sentinel RMS umożliwia bezpieczną kontrolę dostępu opartą na podziale ról, tak aby można było odseparować od siebie funkcje tworzenia licencji, jej sprzedaży i dostarczania.
  •  Automatyczna realizacja i integracja back-office: Sentinel RMS udostępnia interfejs, który zapewnia szybką integrację z bazą zamówień oraz bazą danych klientów, tak aby śledzenie licencji i zarządzanie nimi odbywało się automatycznie. Zamówienia mogą przechodzić przez systemy ERP/CRM, eliminując w ten sposób kosztowne ręczne wprowadzanie danych. Dzięki RMS można połączyć proces zarządzania licencjami z procesem tworzenia i dostarczania oprogramowania.
  •  Wiele sposobów aktywacji: Sentinel RMS oddaje do dyspozycji wiele opcji przyspieszających realizację i dostarczenie zamówionych licencji oprogramowania. Aktywacja licencji może być przeprowadzona poprzez telefon, Internet lub z wykorzystaniem tokena. Klient może łatwo sam wybrać, zakupić, zarejestrować i aktywować oprogramowanie on-line. Dodatkowo, cały proces instalacji i aktywacji licencji na komputerze użytkownika końcowego odbywa się w sposób automatyczny, i nie wymaga jego udziału.
  •  Centralne zarządzanie: Dane pozyskane w procesie sprzedaży licencji oprogramowania mogą być gromadzone w centralnej bazie danych dostawcy oprogramowania. Istotne dane mogą być współdzielone przez poszczególne działy przedsiębiorstwa. Na przykład, pracownicy działy sprzedaży mogą śledzić dane dotyczące zakupu poszczególnych wersji oprogramowania i trafnie identyfikować zmieniające się potrzeby rynku. Centralne gromadzenie i przetwarzanie danych zsynchronizowane z innymi systemami back-office dostawcy oprogramowania zapewnia właściwy obieg informacji i zarządzanie licencjami, adekwatnie do zmieniających się wymagań.
  • Wydajny i łatwy w użyciu serwer licencji: Sentinel RMS wykorzystuje serwer licencji, który nie wymaga żadnej konfiguracji i instaluje się w minutę. Pozwala to minimalizować koszty obsługi użytkowników końcowych, jakie występują przy zastosowaniu dużych, kompleksowych serwerów licencji. Ponadto, serwer licencji Sentinel RMS daje możliwość śledzenia informacji o aktywnych licencjach oraz statystyk aktywności użytkowników końcowych.