e-Usługi

GEO-INFO Portal Natychmiastowy dostęp
do informacji

Mapa działek ewidencyjnych i budynków

Mapa stanu władania

Mapa rolniczo glebowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Dane z ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Warstwy WMS/WFS

GEO-INFO i.Mapa

Aplikacja internetowa do prezentowania danych przestrzennych z różnorodnych warstw tematycznych. Kanwą informacji jest mapa numeryczna, udostępniana przez ODGiK.

Przykładowe prezentacje danych przestrzennych:

  • informacja o strukturze działek ewidencyjnych,
  • mapa rolniczo glebowa,
  • mapa stanu władania,
  • rejony statystyczne,
  • rejony spisowe,
  • plany zagospodarowania przestrzennego,
  • ewidencja dróg,
  • dane pochodzące z ewidencji miejscowości ulic i adresów,
  • punkty użyteczności publicznej
  • i inne.

GEO-INFO i.Kerg

Aplikacja przeznaczona do do zgłaszania prac geodezyjnych i wydawania materiałów dla Wykonawstwa geodezyjnego.

GEO-INFO i.EGiB

Aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB, z możliwością przetwarzania danych, generowania i drukowania raportów.

GEO-INFO i.Rzeczoznawca

Aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na rzeczoznawców majątkowych.

GEO-INFO i.Komornik

Aplikacja (przeglądarka) internetowa zasobu baz danych rejestru EGiB z funkcjonalnością ukierunkowaną na komorników.

GEO-INFO i.Wniosek

Aplikacja (przeglądarka) internetowa baz danych zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z funkcjonalnością umożliwiającą zakup materiałów.

GEO-INFO i.Wniosek PP

Aplikacja (przeglądarka) internetowa baz danych zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z funkcjonalnością umożliwiającą pozyskanie materiałów przez uprawnione ustawą Podmioty Publiczne.

GEO-INFO i.Projektant

Aplikacja internetowa, przeznaczona do składania Wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Współpracuje z aplikacją GEO-INFO Ośrodek.

GEO-INFO i.Narady

Aplikacja internetowa ,działająca w trybie on-line dla Gestorów sieci uzbrojenia terenu i Zespołu prowadzącego narady koordynacyjne i zatwierdzanie projektów. Umożliwia opiniowanie Wniosków złożonych z wykorzystaniem modułu GEO-INFO i.Projektant.

Aplikacja GEO-INFO i.Narady jest oferowana wyłącznie razem z aplikacją GEO-INFO i.Projektant.

Wymaga współpracy z modułem Generator Rastrów.

Współpracuje z aplikacją GEO-INFO Ośrodek.

GEO-INFO i.Zasób

Aplikacja internetowa dla Wykonawców prac geodezyjnych, działająca w trybie on-line i umożliwiająca uporządkowanie uzupełnianie bazy danych materiałów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Współpracuje z aplikacją GEO-INFO Ośrodek.

GEO-INFO i.Mienie

Aplikacja internetowa do ewidencjonowania i zarządzania bazą danych mienia nieruchomego: gminy, powiatu, województwa i Skarbu Państwa.

GEO-INFO i.Adres

Aplikacja do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów.

Jak budować i utrzymywać SIP?

SIP

Jedyny na rynku, w pełni obiektowy system do prowadzenia mapy numerycznej

Dla kogo jest GEO-INFO?​

ODGiK

Prowadzenie mapy zasadniczej wraz z rejestrami opisowymi, w szczególności EGBiL oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom poprzez e-usługi

WYKONAWSTWO

Wykonywanie opracowań geodezyjnych w dowolnym zakresie tematycznym i obszarowym, elektroniczne pobieranie i przekazywanie opracowań do ODGiK