Mostbet UZ

Szkolenia

Specjalistyczne szkolenia produktowe z zakresu obsługi modułów systemu GEO-INFO prowadzone są przez przedstawicieli SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

Szkolenia odbywają się w siedzibie SYSTHERM INFO Sp. z o.o. w Poznaniu przy ulicy Złotowskiej 27. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów przy komputerze, dla Kursantów dostępne jest 8 stanowisk komputerowych.

Warunkiem niezbędnym do zorganizowania szkolenia jest minimum 5 osób zgłoszonych na dany kurs, chyba że organizator zdecyduje inaczej. W przypadku odwołania szkolenia zostaną Państwo o tym poinformowani drogą mailową na podany w zgłoszeniu adres lub sms-em jeśli podano telefon komórkowy.

Zajęcia odbywają się w następujących godzinach: pierwszego dnia od godz. 9:00 do godz. 15:00, kolejne dni od godz. 8:00 do godz. 15:00.

Uczestnikom zapewniamy w ciągu dnia szkoleniowego kawę, herbatę i słodkie przekąski.

Koszty dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym zakresie

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 460,00 PLN netto + 23% VAT od osoby (za 1 dzień szkolenia) – każdy uczestnik szkolenia ma do własnej dyspozycji samodzielne stanowisko komputerowe. Podany koszt należy pomnożyć przez ilość dni szkoleniowych danego kursu.

Jeżeli zgłoszą się Państwo na szkolenie, a następnie zrezygnują z uczestnictwa, prosimy o kontakt z Działem Szkoleń na adres szkolenia@geo-info.pl najpóźniej 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Niespełnienie powyższego warunku będzie skutkowało obciążeniem Państwa kosztami pierwszego dnia szkolenia.

  1. Kurs dla administratorów systemu GEO-INFO -2 dni
  2. Kurs operatorów modułu GEO-INFO Mapa – 7 dni
    1. Część 1 [podstawy] – 4 dni
    2. Część 2 [wymagana wiedza z 1 części kursu] – 3 dni
  3. Kurs użytkowników programu GEO-INFO Delta – 1 dzień

Uczestnicy otrzymują faktury VAT z odroczonym terminem płatności po zakończeniu szkolenia.

UWAGA!

Faktura VAT zostanie przekazana uczestnikom podczas ostatniego dnia szkolenia.

O zakwalifikowaniu się Uczestnika na wybrany termin szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń za pośrednictwem danego formularza zgłoszenia na stronie internetowej.

Po zakończeniu szkolenia i opłaceniu faktury każdy kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu lub na specjalne życzenie Zamawiającego zaświadczenie po Części 1 kursu.

Na indywidualne zamówienia organizujemy szkolenia tematycznie dostosowane do potrzeb naszych Klientów.

W sprawie szkoleń dla grup zamkniętych z uzgodnioną i zaproponowaną tematyką oraz szkoleń wyjazdowych realizowanych w siedzibie Klienta prosimy kontaktować się drogą telefoniczną.

Wycena takich szkoleń przeprowadzana jest indywidualnie.