Wykonawstwo Geodezyjne

Pakiet narzędzi do obsługi małych i dużych zleceń

Wymiana danych w formatach GML i GIV

Różnicowa wymiana danych z ODGiK w formacie GIV

Zestaw narzędzi obliczeniowych i edycyjnych do wprowadzania i edycji danych

GEO-INFO dla Wykonawstwa Geodezyjnego

GEO-INFO wMapa

Rozbudowana aplikacja, przeznaczona do realizacji dużych zleceń dla ODGiK, prowadzących mapę numeryczną w systemie GEO-INFO.

Składa się z 12 modułów funkcjonalnych, zbieżnych z zestawem modułów GEO-INFO Mapa i gotowych do działania kodów obiektów.

Pozwala tworzyć rozłożone w czasie opracowania dla rozległych obszarów w zakresie pełnej treści mapy zasadniczej. Oferuje wymianę danych w formatach GML, GIV i DXF.

W przypadku opracowań o długim czasie realizacji, aplikacja oferuje unikatowy mechanizm różnicowej aktualizacji danych po stronie Wykonawcy na podstawie aktualnego stanu zasobu geodezyjnego w ODGiK. Aktualizacja odbywa się poprzez internet i jest inicjowana przez Wykonawcę.

Standardowe moduły funkcjonalne pakietu:

 • Podstawowy
 • Analizy i kontrole
 • Ewidencyjny
 • Cz. opisowa ewidencji EGiB
 • Uzbrojenia terenu
 • Sytuacyjno-wysokościowy
 • Danych projektowych - (ZUDP)
 • Ośrodek
 • Obliczeniowo-projektowy
 • Importu DXF
 • Raster
 • GIME
  Moduły GEO-INFO Mapa nie zawarte w standardowym pakiecie GEO-INFO wMapa, są dostępne do kupienia dla Wykonawców, jako dodatkowe.

  GEO-INFO Delta

  Aplikacja przeznaczona do wykonywania małych i średnich opracowań w zakresie mapy zasadniczej, z wyłączeniem danych opisowych EGBiL.
  Zawiera pakiet narzędzi edycyjnych i obliczeniowych, niezbędnych do efektywnego wykonania opracowania..

  Wymiana danych z ODGiK odbywa się w formacie GIV.

  Aplikacja zawiera unikatowy mechanizm różnicowej aktualizacji danych po stronie Wykonawcy na podstawie aktualnego stanu zasobu geodezyjnego w ODGiK. Aktualizacja odbywa się poprzez internet i jest inicjowana przez Wykonawcę.

  Pobierz:

  Materiały szkoleniowe:

  GEO-INFO Mapa

  Główny moduł systemu GEO-INFO.

  Zawiera zestaw funkcji i procedur, niezbędnych do tworzenia i zarządzania zasobem mapy numerycznej w bazie danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wg rozporządzeń.

  Składa się z 21 modułów funkcjonalnych i zawiera zestaw kodów obiektów, gotowych do działania.

  Dla kogo jest GEO-INFO?​

  ODGiK

  Prowadzenie mapy zasadniczej wraz z rejestrami opisowymi, w szczególności EGBiL oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom poprzez e-usługi

  WYKONAWSTWO

  Wykonywanie opracowań geodezyjnych w dowolnym zakresie tematycznym i obszarowym, elektroniczne pobieranie i przekazywanie opracowań do ODGiK