GEO-INFO Mapa

Moduły funkcjonalne GEO-INFO Mapa

Moduł Podstawowy [P]

Zestaw funkcji i procedur, niezbędnych do działania aplikacji. Obligatoryjny, zamiennie z modułem P PRO.

Moduł Podstawowy PRO [P PRO]

Moduł Podstawowy z rozszerzonym zestawem funkcji i procedur, niezbędnych do działania aplikacji. Przeznaczony wyłacznie dla ODGiK. Obligatoryjny, zamiennie z modułem P .

Moduł Graficzny [GIME]

Środowisko graficzne aplikacji. Obligatoryjny.

Moduł Analizy i Kontrole [A+K]

Zestaw funkcji do przeprowadzania podstawowych i zaawansowanych analiz i kontroli obiektów oraz generowania raportów.

Moduł Ewidencyjny [E]

Obsługa rejestru EGBiL w części geometrycznej

Moduł Uzbrojenia terenu [U]

Obsługa rejestru GESUT.

Moduł Sytuacyjno-wysokościowy [S]

Obsługa rejestru BDOT500.

Moduł Danych projektowych [R]

Obsługa obiektów projektowanych GESUT i BDOT500.

Moduł Ośrodek [O]

Obsługa obiektów z kategorii 'Roboty i zasoby geodezyjne’.

Moduł Obliczeniowo-projektowy [OP]

Funkcje wcięcia dowolnego z wyrównaniem oraz transformacji układów współrzędnych.

Moduł DTM [DTM]

Procedury budowania modelu terenu, przekrojów warstwic, obliczania objętości i optymalizacji poziomu, generowania linii zalewu.

Moduł Importu DXF [DXF]

Funkcje wspierające definiowanie obiektów na podstawie warstw, wczytanych z pliku DXF.

Moduł Glebowo - rolniczy [MGR]

Obsługa obiektów modułu glebowo – rolniczego.

Moduł Raster [RASTER]

Obsługa plików rastrowych w środowisku graficznym GIME.

Moduł Rejestr zgłoszeń [R_ZG]

Obsługa rejestru zgłoszeń i decyzji.

Moduł Kolejowy [K]

Obsługa obiektów zasobu kolejowego.

Moduł Melioracyjny [M]

Obsługa obiektów zasobu melioracyjnego.

Moduł SWDE [SWDE]

Funkcje eksportu danych w formacie SWDE.

Moduł Opisowy EGB [EGB]

Obsługa części opisowej rejestru EGBiL.

Moduł Obsługa baz EGBiL [KEGB]

Funkcje do współpracy z programami EGB2000 i EGBV.

Generator rastrów

zewnętrzny program automatycznie generujący plik rastrowy z bazy danych zasobu ODGiK (w ustalonym okresie i obszarze).

SHAPE

zewnętrzny program (Konwerter Tango-Shape/Shape-Tango) konwersji danych w formatach Shape i Tango.

Dla kogo jest GEO-INFO?​

ODGiK

Prowadzenie mapy zasadniczej wraz z rejestrami opisowymi, w szczególności EGBiL oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom poprzez e-usługi

WYKONAWSTWO

Wykonywanie opracowań geodezyjnych w dowolnym zakresie tematycznym i obszarowym, elektroniczne pobieranie i przekazywanie opracowań do ODGiK