Pin-Up пин ап

Zintegrowany SIP

GEO-INFO
Najbardziej
kompleksowy system na rynku

GEO-INFO jest obiektowym, zintegrowanym systemem do prowadzenia mapy zasadniczej oraz rejestrów opisowych - na potrzeby administracji samorządowej na poziomie gminy, powiatu i województwa.

System dostarcza pakiet aplikacji o budowie modułowej, które można precyzyjnie dopasować do potrzeb i zakresu informacji, gromadzonych przez daną jednostkę samorządową. 

Takie podejście gwarantuje optymalizację kosztów przy zachowaniu najwyższych standardów i zgodności z obowiązującymi rozporządzeniami i wytycznymi technicznymi.

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO

GEO-INFO Mapa

Główny moduł systemu GEO-INFO.

Zawiera zestaw funkcji i procedur, niezbędnych do tworzenia i zarządzania zasobem mapy numerycznej w bazie danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wg rozporządzeń.

Składa się z 21 modułów funkcjonalnych i zawiera zestaw kodów obiektów, gotowych do działania.

GEO-INFO Ośrodek

Moduł przeznaczony do obsługi wszystkich zadań, związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz obsługą petentów.

Zawiera między innymi mechanizmy wprowadzanie zleceń, naliczania opłat, generowania dokumentów i raportów, przyjmowania i wydawania materiałów z zasobu geodezyjnego.

Moduł jest zintegrowany z GEO-INFO Mapa i pozwala na graficzną prezentację zasięgów zleceń i robót geodezyjnych oraz wyszukiwanie danych poprzez filtry geometryczne (na mapie).

GEO-INFO EGiB

Moduł dedykowany do prowadzenia rejestru opisowego EGBiL.

Przeznaczony do stosowania na stanowiskach wprowadzania zmian opisowych i generowania dokumentów z rejestru EGBiL

Moduł jest zintegrowany z GEO-INFO Mapa i pozwala na graficzną prezentację danych przedmiotowych (działki i budynki) oraz wyszukiwanie danych poprzez filtry geometryczne (na mapie).

GEO-INFO Admin

Moduł zawiera zestaw funkcji i procedur, przeznaczonych do zarządzania bazami danych i operatorami systemu GEO-INFO oraz generowanie statystyk i raportów.

Jak udostępniać dane SIP
w sieci?

E-USŁUGI

Rodzina aplikacji Web, serwująca usługi dla Jednostek Wykonawstwa Geodezyjnego, Komorników, Rzeczoznawców i Projektantów oraz wielu innych Użytkowników

Dla kogo jest GEO-INFO?​

ODGiK

Prowadzenie mapy zasadniczej wraz z rejestrami opisowymi, w szczególności EGBiL oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom poprzez e-usługi

WYKONAWSTWO

Wykonywanie opracowań geodezyjnych w dowolnym zakresie tematycznym i obszarowym, elektroniczne pobieranie i przekazywanie opracowań do ODGiK