Statystyki obiektów w GEO-INFO Mapa

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej GEO-INFO, to zespół specjalizowanych modułów i programów oraz zintegrowana funkcjonalność obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącego numeryczne zasoby danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Mapy zasadniczej w standardach graficznych K-1 i G-7, uzbrojenia terenu i GESUT, obiektów ZUDP.