„Kolizje obiektów” – procedura dla analiz i kontroli obiektów

W związku z zapotrzebowaniem, zgłaszanym przez naszych użytkowników została stworzona nowa procedura o ogromnych możliwościach w obszarze analiz i kontroli obiektów. Procedura nazywa się „Kolizje obiektów” i można ją znaleźć z menu modułu GEO-INFO Mapa: Narzędzia\Analizy i kontrole\Kolizje obiektów.

Procedura posiada uniwersalną funkcjonalność, która umożliwia analizy pomiędzy dowolnymi obiektami wzajemnie – punktowymi, liniowymi, powierzchniowymi w dowolnej kombinacji.

Procedura jest najczęściej używana do analiz projektów ZUDP. M.in. wykrywanie i analiza wszelkich kolizji projektowanego przewodu, urządzenia czy budowli z innymi obiektami zasobu numerycznego. Np. sprawdzenie czy w buforze +/- 5 m od przebiegu projektowanego przewodu podziemnego znajdują się Punkty Osnowy Geodezyjnej, które podczas prac ziemnych mogłyby ulec uszkodzeniu. Albo czy nie występuje przecięcie lub zbyt duże zbliżenie projektowanego przewodu z innymi już istniejącymi przewodami grożąc np. niebezpieczeństwem dla ludności czy środowiska.

Procedura może też być wykorzystana do kontroli obiektów np. przecięcia przewodów z granicami administracyjnymi lub wykrycie przewodów wzajemnie się pokrywających.

Procedura „Kolizje obiektów” otwiera się w oknie dialogowym Kolizje, gdzie należy ustawić parametry analizy.

Generalnie, procedura bazuje na analizach przestrzennych zawierania się obiektów w obszarze bufora. Na podstawie ustalonych wartości buforów w otoczeniu „obiektów głównych” (obiektów rozliczających) wyszukiwane są „obiekty kolizji” (obiekty rozliczane) i w wyniku powstaje raport zwierający wartości: odległości, długości i powierzchni pomiędzy obiektami głównymi, a obiektami kolizji w ramach obszarów zdefiniowanych buforów.

Raport pojawia się w oknie dialogowym Raport kolizji.

Raport z przeprowadzonej analizy tworzą dwie sekcje. Sekcja Obiekty główne zawiera listę obiektów rozliczających, gdzie każdemu z nich odpowiada sekcja Obiektów kolizji, jeśli takie wystąpiły w ramach kryteriów początkowych.

Okno raportu posiada szereg klawiszy funkcyjnych, filtrów, sortowań, przełączników, które umożliwiają analizę otrzymanych wyników, generowanie raportów na ekran czy do pliku, wybór obiektów do stworzenia List obiektów, które mogą być wykorzystane do dalszych analiz, kontroli i przetwarzań.

Każdy z obiektów raportu można niezależnie podglądać w bazie danych – klawisze funkcyjne „Więcej” i „Przeglądaj”, których uniwersalna funkcjonalność odpowiada znanym z innych zastosowań w systemie. Dodatkowo każdy z obiektów można podglądać na mapie – klawisze funkcyjne „Zoom” i „Zaznacz” analizując jednocześnie wzrokowo ich przebieg i ewentualne kolizje. Widoczny jest bufor oraz odpowiednio zaznaczony aktualnie przeglądany obiekt.

Dodatkowe dwie funkcjonalności znaczne rozszerzają spektrum analiz. Pierwsza z nich to „Przeglądaj in.” – umożliwia zaglądanie do rekordu dowolnego obiektu w trakcie analizy raportu. Obiektu, który nie koniecznie występuje w raporcie, a jego analiza jest konieczna w podjęciu właściwej decyzji końcowej. Druga to „Lista ob.” pozwalająca na wykorzystanie standardowego, uniwersalnego mechanizmu tworzenia list obiektów, które następnie można wykorzystać do kolejnych analiz.

I jeszcze jedna, bardzo użyteczna funkcjonalność. Jeżeli aktualnie przeprowadzana analiza ma charakter rutynowy i będzie także wykonywana w przyszłości, można skorzystać ze znanego z innych procedur i funkcji, uniwersalnego narzędzia tworzenia Konfiguracji w celu zapisania bieżących parametrów i ustawień do dalszego wielokrotnego wykorzystania.

Podsumowując, procedura „Kolizje obiektów” to nowe, uniwersalne i potężne narzędzie dla użytkowników modułu GEO-INFO Mapa SIP GEO-INFO.