Mostbet Az

Statystyki obiektów w GEO-INFO Mapa

Wraz z nastaniem nowego roku kalendarzowego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Starostw i Urzędów Miast związanych z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) wpływają pisma związane z opracowaniem różnych ankiet i zestawień dotyczących danych gromadzonych w systemach teleinformatycznych dla poprzedniego roku. W związku z powyższym pragniemy zwrócić uwagę szanownych Użytkowników Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO na nową funkcję, ułatwiającą wypełnienie poszczególnych ankiet i zestawień, która pojawiła się w wersji 17.3 SIP GEO-INFO i która dotyczy statystyk obiektów.

Funkcja „Statystyka obiektów” pozwala w bardzo przyjazny sposób otrzymać zestawienie ilościowe dowolnie wybranych przez Użytkownika z bazy danych obiektów w podziale na obręby i jednostki ewidencyjne z możliwością grupowania danych wskazanego atrybutu. Dzięki tej funkcji w bardzo szybki i prosty sposób możemy wykonać dla całej jednostki ewidencyjnej czy powiatu zestawienie np.  Punktów granicznych z podziałem danych wg atrybutu  „bladPolozeniaWzgledemOsnowy” z dodatkowym rozróżnieniem danych wg atrybutu „czyPunktNalezyDoSpornejGranicy” czy zestawienie Budynków z podziałem danych wg atrybutu „statusBudynku” z dodatkowym rozróżnieniem wg atrybutu „czyWiata”.   Statystyki obiektów nie dotyczą tylko obiektów bazy danych EGiB, ale także obiektów z pozostałych baz danych wchodzących w skład PZGiK oraz rejestrów  modułu Ośrodek, jeśli pozycje z poszczególnych rejestrów mają zdefiniowany swój zasięg geometryczny czyli tzw. indeks przestrzenny.