Ochrona Oprogramowania

O piractwie oprogramowania możemy mówić wtedy, gdy oprogramowanie jest kopiowane, sprzedawane, wymieniane lub dystrybuowane nielegalnie. Zjawisko to obejmuje zarówno nielegalne użytkowanie licencji przez pojedynczych użytkowników na wielu komputerach, jak również rozległą dystrybucję oprogramowania online. Niezależnie od metod dostarczanie czy powodów takiego postępowania, jest to zawsze kradzież oprogramowania. Technologia antypiracka firmy Gemalto skutecznie kładzie kres takim praktykom i pozwala znacznie zredukować ryzyko utraty czasu, zainwestowanych środków i przychodów twórców oraz dostawców aplikacji.

Antypiracka technologia firmy Gemalto minimalizuje ryzyko utraty zysków oraz stwarza warunki otrzymania zwrotu zainwestowanych środków.

Co decyduje o wyborze właściwego rozwiązania antypirackiego

  • Koszt i siła – koszty i całkowita siła zabezpieczania są ważnymi elementami analizy rozwiązania.
  • Całkowity czas wdrożenia – czas potrzebny do wdrożenia zabezpieczenia antypirackiego jest również ważny. Im krótszy tym lepszy, gdyż technologia antypiracka jest często wdrażana na końcu cyklu rozwoju oprogramowania, kiedy czas dotarcia do rynku jest już ograniczony.
  • Lokalizacja – twórcy oprogramowania muszą brać pod uwagę miejsce sprzedaży oprogramowania. Jeśli aplikacja ma być oferowana na obszarze, gdzie skala  piractwa jest wyjątkowo duża, opłacalne jest wdrożenie rozwiązania zapewniającego maksymalną ochronę. Rozwiązania firmy Gemalto umożliwiają łatwą zmianę poziomu zabezpieczenia i czasu wdrożenia bez potrzeby modyfikacji samego oprogramowania.
  • Dostępne zasoby – ostatecznie, należy rozpatrzeć dostępne zasoby aby upewnić się czy programiści są w stanie dodać właściwe zabezpieczenie.

Antypirackie rozwiązanie Sentinel LDK firmy Gemalto zapobiega nielegalnemu wykorzystywaniu oprogramowania.

Przeznaczone do dynamicznego zarządzanie licencjami oprogramowania, oferuje wysoki stopień bezpieczeństwa i przejrzystości. Elastyczna technologia została zaprojektowana tak, aby łatwo integrowała się z  zabezpieczanym oprogramowaniem, za pomocą Sentinel API lub Sentinel Envelope (kopertowanie), lub obu metod w jednocześnie..

Dowiedz się więcej o Sentinel LDK