Co nowego w Sentinel LDK

Nowe możliwości Sentinel LDK:

  • Zamiana sposobu zabezpieczenia licencji aplikacji – użytkownik końcowy może samodzielnie, w prostych 3 krokach, zmienić zabezpieczenie licencji ze sprzętowego na programowe, lub przenieść klucz programowy z jednego komputera na drugi.
  • Tryb użytkownika (user-mode) SL – licencje zabezpieczone kluczem programowym SL nie wymagają instalacji oprogramowania RTE na komputerach użytkowników końcowych w środowisku Windows; instalacja zabezpieczonej aplikacji może być wykonane przez użytkownika końcowego, który nie ma uprawnień administratora, także w przypadku licencji sieciowych.
  • Sentinel EMS, narzędzie działające w środowisku przeglądarki internetowej, jako tzw. 'cienki klient’ – jest częścią rozwiązania Sentinel LDK i pełni rolę serwera bazy danych, portalu internetowego oraz interfejsu dla użytkowników; pozwala na szybki dostęp do posiadanych licencji wszystkim autoryzowanym użytkownikom, bez potrzeby instalacji dodatkowych komponentów na stacjach roboczych.
  • Nowa generacja technologii kopertowania – dzięki zastosowaniu szyfrowania typu White-Box, Sentinel Envelope jeszcze mocniej chroni teraz aplikacje przed atakami inżynierii rewersyjnej i złamaniem kodu, a własność intelektualną przed kradzieżą.
  • Licencjonowanie oparte na certyfikatach – klucze programowe Sentinel SL są implementowane za pomocą certyfikatów; zabezpieczone certyfikaty są generowane w formacie tekstowym, co oznacza, że mogą być czytane przez obie strony –  wystawcę certyfikatu i klienta; umożliwia to śledzenie historii zmian licencji i szybkie udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania z tym związane.   
  • Programowanie grupowe kluczy sprzętowych – Sentinel LDK oferuje możliwość jednoczesnego 'wypalania’ wielu sztuk kluczy Sentinel HL.
  • Linux SL – możliwość oferowania produktów zabezpieczonych kluczami programowymi Sentinel SL w środowisku systemu operacyjnego Linux.
  • Sentinel License Generation API – autonomiczny interfejs licencjonowania dla dostawców oprogramowania, którzy posiadają własną infrastrukturę do licencjonowania lub chcą korzystać z rozwiązania innego niż Sentinel EMS. Twórcy/wydawcy oprogramowania mogą łączyć Sentinel LicGen API z własnym serwerem licencji oraz z systemami typu back-office (ERP,CRM).
  • AppOnChip – funkcjonalność, która wprowadza nowy poziom zabezpieczeń w rozwiązaniu Sentinel Envelope. Technologia AppOnChip ściśle scala klucz sprzętowy Sentinel HL z zabezpieczoną aplikacją; zaszyfrowany i podpisany cyfrowo fragment kodu aplikacji jest wczytany i wykonany wewnątrz klucza. Zastosowanie AppOnChip czyni z kluczy Sentinel HL najbardziej zaawansowane technologicznie i odporne na złamanie sprzętowe zabezpieczenie licencji na rynku.