Ochrona własności intelektualnej

Sentinel Envelope – pewna ochrona własności intelektualnej

Sentinel Envelope  zabezpiecza własność intelektualną zaszytą w aplikacji i plikach danych. Narzędzia kopertujące umożliwiają automatyczne, wielowarstwowe 'opakowywanie’ plików wykonywalnych aplikacji. Stanowi to silną ochronę przed technikami inżynierii rewersyjnej. Udostępnia również mechanizmy anty-debuggingowe, szyfrowanie plików, zaciemnianie kodu aplikacji, utrudniające złamanie zabezpieczeń. Dzięki Sentinel Envelope algorytmy, tajemnice handlowe, profesjonalne know-how zawarte w oprogramowaniu są zabezpieczone przed hackerami.

Oprogramowanie składa się nie tylko z plików wykonywalnych i bibliotek DLL, ale także zawiera pliki z danymi, które mogą mieć większą wartość niż sama aplikacja. W wielu przypadkach dane te zawierają bardzo ważne i poufne informacje oraz własność intelektualną, które muszą być chronione przed kradzieżą.

Aby chronić pliki z danymi, Sentinel Envelope i narzędzia Sentinel Data Encryption opakowują aplikację, szyfrują i kontrolują dostęp do plików z danymi. Tylko autoryzowani użytkownicy za pomocą dedykowanego oprogramowanie mogą je odszyfrować i uzyskać dostęp do danych. Twórcy oprogramowania zyskują znakomite zabezpieczenie swoich produktów.