Zarządzanie całym cyklem życia oprogramowania

Proces zarządzania całym cyklem życia oprogramowania rozpoczyna się już na wczesnych etapach projektowania. Następnie przechodzi w fazę programowania, tworzenia modeli biznesowych i polityki cenowej, realizacji zamówień aż do przyszłych modyfikacji i uaktualnień oprogramowania.

Potęga zasady Zabezpiecz Raz – Dostarcz Wielu – Rozwijaj Dalej™

Rozwiązanie Sentinel  LDK wsparte systemem Sentinel EMS  jest oparte na koncepcji Zabezpiecz Raz – Dostarcz Wielu – Rozwijaj Dalej™. Zgodnie z nią proces zabezpieczania oprogramowania jest zupełnie oddzielony od procesów biznesowych. Unikalna i innowacyjna technologia Cross-Locking pozwala zmieniać modele licencjonowania i typy kluczy zabezpieczającego po zamknięciu procesu zabezpieczenia oprogramowania. Czynność zabezpieczania jest jednorazowa i kończy się powstaniem ostatecznej i macierzystej wersji oprogramowania. Kiedy menedżerowie chcą wprowadzić nowy produkt, model licencji lub zmienić typ klucza zabezpieczającego Sentinel, np. ze względu na wymagania klienta, mogą uczynić to niezwłocznie i bez potrzeby angażowania programistów. Dzięki temu mogą elastycznie regulować poziom bezpieczeństwa i sposób dotarcia do klientów w zależności od okoliczności biznesowych takich jak, budżet, ważność aplikacji, segmenty rynku, region, użytkownicy, wersje oprogramowania i inne.

Zasada Zabezpiecz Raz – Dostarcz Wielu – Rozwijaj Dalej™ pozwala zarządzać i optymalizować cykl życia produktów, podnosząc ich zyskowność i redukując koszty wytworzenia. Daje wydawcom oprogramowania możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynku i oferowania łatwych w utrzymaniu produktów.