Poradniki online

Sentinel EMS – Tworzenie licencji w oprogramowaniu Sentinel

Sentinel Envelope – Zabezpieczanie aplikacji za pomocą programu Envelope

Seminaria Gemalto

Najnowsze seminaria opublikowane przez Gemalto znajdują się pod adresem: https://sentinelvideos.safenet-inc.com