Sentinel EMS

Sentinel EMS – skalowalne, internetowe rozwiązane do zarządzanie licencjami dla twórców i dostawców oprogramowania, charakteryzujące się wysoką elastycznością, łatwością integracji i użytecznością. Scentralizowane narzędzie do zarządzania całym procesem licencjonowania, które umożliwia integrację z systemami ERP i CRM oraz oferuje liczne opcje zbierania i analizowania danych oraz funkcje raportowania.

Sentinel EMS umożliwia wydawcom oprogramowania stałe doskonalenie jakości zarządzania licencjami podczas całego cyklu życia produktu. Oferuje scentralizowany interfejs dla pracowników, partnerów i użytkowników końcowych. Redukuje koszty wsparcia i podnosi jakość obsługi.

  • Portal dla dostawców oprogramowania – prosty do stworzenia i wdrożenia; umożliwia bezpieczną kontrolę dostępu opartą na podziale ról oraz zarządzanie zadaniami pracowników wszystkich działów zaangażowanych w sprzedaż i dystrybucję oprogramowania.
  • Portal dla partnerów i dystrybutorów – wspiera komunikację z partnerami biznesowymi i dystrybutorami; pozwala zarządzać uprawnieniami i zadaniami w czasie rzeczywistym. Służy dystrybutorom m.in. do aktualizacji warunków licencji.
  • Samoobsługowy portal dla użytkowników końcowych – redukuje koszty wsparcia i podnosi jakość obsługi klientów; umożliwia im zakup, aktywację, odnowienie, uaktualnienie czy zwrot produktów bez potrzeby kontaktu z konsultantem handlowym dostawcy oprogramowania.

Uproszczenie funkcji licencjonowania

Sentinel EMS upraszcza czasochłonne operacje wprowadzania danych oraz funkcje raportowania na wszystkich etapach cyklu życia licencji. Automatyzuje realizację zamówień i aktywację licencji oraz zarządzanie nimi. Dzięki temu pozwala maksymalizować zyskowność i biznesową efektywność przedsięwzięcia.

  • Realizacja zamówień i automatyczna aktywacja licencji – minimalizuje czasochłonne wprowadzanie danych i upraszcza funkcje śledzenia licencji, eliminuje błędy, oszczędza czas, redukuje koszty realizacji, automatyzując funkcje licencjonowania.
  •  Źródła z zawartością aktualizowaną z czasie rzeczywistym (real time RSS feeds) – optymalizuje procesy sprzedaży i wsparcia technicznego; usprawnia komunikację z użytkownikami końcowymi poprzez wysyłanie wiadomości i zmiany treści powiadomień w czasie rzeczywistym.
  • Szybka i prosta konfiguracja produktu – redukuje koszty rozwoju i inwentaryzacji produktów oraz skraca czas dotarcia na rynek; umożliwiaj szybkie tworzenie i dostarczanie nowych produktów oraz nowych modeli licencji, bez potrzeby angażowania programistów i inżynierów IT.

Sentinel EMS zapewnia zaawansowane możliwości zbierania danych i tworzenia raportów.

  • Raport zgodności użytkowników końcowych – dzięki prostym funkcjom śledzenia zgodności zamówionej licencji i uprawnień do korzystania z niej oraz funkcji raportowania, pracownicy działu sprzedaży mogą łatwo kontrolować, czy klienci końcowi nie korzystają z licencji po zakończeniu opłaconego okresu użytkowania.
  •  Śledzenie licencji i raportowanie – elastyczne funkcje śledzenia licencji oraz narzędzia raportujące pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby klientów, podnieść jakość usług wsparcia technicznego i dostrzec rodzące się okazje podniesienia zysków.
  •  Analizowanie danych o produkcie – pogłębiona analiza danych o produktach pozwala dostrzegać zmiany zachodzące na rynku i wdrażać nowe pakiety produktów oraz modele wyceny i dystrybucji.
  •  Wywiad gospodarczy – pogłębiona analiza szczegółowych danych o klientach może służyć do doskonalenia działań marketingowych i sprzedażowych w trakcie całego cyklu życia produktu.

Elastyczna integracja systemu

Sentinel EMS jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym, ale jednocześnie zaprojektowanym tak, aby wspierać także inne systemy do licencjonowania. Pozwala centralnie zarządzać różnymi systemami do licencjonowania i oferuje jeden, rozbudowany interfejs dla pracowników, partnerów i użytkowników końcowych. Umożliwia integrację z systemami ERP i CRM.