Klucze sprzętowe Sentinel HL

213

Rodzina kluczy Sentinel HL to najnowsza generacja kluczy sprzętowych Sentinel. Najbardziej zaawansowane technologicznie i odporne na złamanie rozwiązanie na rynku. Udoskonalony następca kluczy Sentinel HASP oraz Sentinel SuperPro.

Zastosowanie kluczy sprzętowych Sentinel HL to:

 • Najmocniejsza, dostępna ochrona oprogramowania – uruchomienie i właściwa praca oprogramowania są możliwa wyłącznie po podłączeniu klucza Sentinel HL, który jest zabezpieczony przed niepożądanymi modyfikacjami;
 • Najpewniejsze zabezpieczenie warunków licencji– licencje są przechowywane i chronione wewnątrz klucza Sentinel HL, który wykorzystuje do tego celu wbudowany mikroprocesor.
 • Szybkość i skuteczność – zastosowanie technologii smartcard pozwala na szybki dostęp do oprogramowania i wysoką sprawność operacyjną.
 • Autoryzacja warunków licencji – osadzony w każdym kluczu unikalny mechanizm UpdateOnChip gwarantuje, że aktualizacje licencji są chronione sprzętowo i zabezpieczone przed sfałszowaniem.
 • Przenaszalność licencji oprogramowania – zabezpieczone aplikacje mogą być dostępne na każdym komputerze, do którego wpięty jest klucz Sentinel HL
 • Praca poza dostępem on-line do internetu – aktywacja i praca oprogramowania są możliwe bez połączenia on-line z siecią.
 • Funkcjonalna obudowa – nowy kształt kluczy Sentinel HL zapewnia odpowiednią ilość miejsca do zamieszczenia logo firmy lub dodatkowego tekstu/oznaczenia.

Korzyści wynikające z zastosowania kluczy Sentinel HL.

 • Praca bez potrzeby instalowania drivera na stacji roboczej – klucze Sentinel HL nie wymagają instalacji sterowników na komputerach użytkowników końcowych.
 • Funkcjonalność AppOnChip – możliwe jest wykorzystanie fragmentów kodu aplikacji w kluczu, zapewniając nierozdzielne powiązanie pomiędzy aplikacją a kluczem.
 • Wykorzystanie zegara wirtualnego (V-Clock) – możliwe jest dostarczenie licencji ograniczonych czasowo za pomocą kluczy, które nie posiadają wbudowanego zegara czasu rzeczywistego
 • Dynamiczna alokacja pamięci klucza – możliwe jest efektywne zarządzenie pamięcią klucza w zależności od konkretnych potrzeb np. dołożenie do klucza kolejnych licencji lub zdefiniowanie pamięci dla użytkownika końcowego.
 • Dystrybucja licencji ‘w chmurze’ – technologia Cross-LockingTM została wzbogacona o opcję dystrybucji oprogramowania w środowisku ‘chmury’
 • Modele kluczy Sentinel HL dla rozwiązań wbudowanych – klucz typu Sentinel HL Max Chip i Max Board mogą być instalowane bezpośrednio na płycie głównej komputera.