Sentinel Cloud

Sentinel® Cloud Services to sprawdzone rozwiązanie do zarządzania licencjami i uprawnieniami oprogramowania w środowisku chmury. Powstało na bazie wieloletnich doświadczeń firmy Gemalto w licencjonowaniu oprogramowania i zarządzaniu własnością intelektualną.

Z Sentinel Cloud dostawcy oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service) mogą budować wszechstronne katalogi usług, autoryzować użytkowników, monitorować stan wykorzystania licencji oprogramowania oraz utrzymywać wysoki poziomu świadczonych usług. Mogą z sukcesem pakować, dostarczać i zarządzać każdą aplikacją w chmurze.

241

Definiowanie katalogu usług i przydzielanie uprawnień

Sentinel Cloud umożliwia wydawcom oprogramowania, definiowanie katalogu usług i elastyczne zarządzanie nim oraz automatyczne przydzielanie uprawnień dla użytkowników

Autoryzacja i zarządzanie użytkownikami

Sentinel Cloud pozwala dostawcom SaaS kontrolować użycie swoich usług i zabezpieczać przestrzeganie umów licencyjnych.

Śledzenie użycia usług oraz raportowanie

Sentinel Cloud stale monitoruje i przechowuje dane o użyciu usług oraz przedstawia je w postaci raportów.